Organizacja zajęć w dn. 21 lutego 2023

Szanowni Państwo,
w związku z informacjami udzielonymi przez Biuro Rektoratu uprzejmie informuję, że w dn. 21. lutego zostają ogłoszone godziny dziekańskie od godz. 13:00. Zajęcia wcześniejsze zostają przeniesione w tryb zdalny. W razie konieczności skorzystania z infrastruktury Wydziału Archeologii w celu przeprowadzenia/uczestniczenia w zajęciach zdalnych budynek będzie dostępny dla wykładowców i studentów do godz. 14:00.

Z wyrazami szacunku,
Elżbieta Jaskulska
Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Archeologii UW