Paweł Szymański

Paweł Szymański
dr hab. Paweł Szymański

e-mail:
pmszyman@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 9:00 – 11:00
środa 11:30 – 13:00

zainteresowania naukowe:
wczesna epoka żelaza, okres wpływów rzymskich i okres wędrówek ludów na terenach bałtyjskich (północno-wschodnia Polska).

bibliografia:
https://uw.academia.edu/PawełSzymański

inne:
Prace na kurhanowym cmentarzysku ciałopalnym z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów w Czerwonym Dworze koło Gołdapi (stanowisko XX).
Na temat badań:
https://czerwonydwor.edu.pl