Podział sali 209 w budynku WAUW

“Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych do wykonania podziału sali 209 w budynku WA UW została wybrana firma; MIWA Michał Iwaszkiewicz.”