Program IDUB – Program Mentor – nabór wniosków

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że trwa nabór do „Programu Mentor” realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim.

Celem konkursu jest dofinansowanie stacjonarnych wizyt mentoringowych na UW naukowców z zagranicznych uczelni/instytucji badawczych o wysokiej renomie, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracownikami UW.

W bieżącym naborze o kwotę do 16 000,00 zł mogą wnioskować zespoły, w skład których będzie wchodziło co najmniej dwóch pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych UW posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zaliczanych do liczby N. Członkami zespołu mogą być też pracownicy UW, doktoranci UW i studenci UW.

Wizyta mentoringowa może trwać 7-14 dni. Wnioski aplikacyjne można składać do 20.04.2022 r., na adres: konkursy.idub@uw.edu.pl

Więcej informacji o naborze znajduje się na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/i-1-1/edycja1-2/

Z wyrazami szacunku
Eliza Rogowska-Lasocka
Biuro Obsługi Badań | Research Services Office