Ryszard Feliks Mazurowski


prof. dr hab. Ryszard Feliks Mazurowski

e-mail:
rfmazurowski@uw.edu.pl

zainteresowania naukowe:
Neolit Europy i Bliskiego Wschodu

bibliografia:

R. F. Mazurowski, Ground and pecked stone industry in the Pre-pottery Neolithic of Northern Iraq , książka w serii wydawniczej S.K. Kozłowski ( Ed.), Nermrik 9. Pre-Pottery Neolithic Site in Iraq, vol. 3, Warsaw 1997, 214 stron tekstu, 5 rycin, 68 tablic, Wydawnictwa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ( publikacja rozprawy habilitacyjnej );

R.F. Mazurowski, Y. Kanjou ( Eds.), Tell Qaramel. Protoneolithic and Early Pre-Pottery Neolithic Settlement in Northern Syria ( Preliminary results of the Syrian-Polish archaeological excavations 1999-2007), Warsaw 2012, 109 pages of text, 2 fig. and 147 plates; wydawca – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ;

R.F. Mazurowski, Y. Kanjou ( Eds.), Tell Qaramel. Protoneolithic and Early Pre-Pottery Neolithic Settlement in Northern Syria ( Preliminary results of the Syrian-Polish archaeological excavations 1999-2007), Warsaw 2012, 109 pages of text, 2 fig. and 147 plates; wydawca – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego – wersja PDF w j. angielskim ;

R.F. Mazurowski, Y. Kanjou ( Eds.), Le village protonéolithique et précéramique en Syrie du Nord. Résultats des fouilles syriennes et polonaises 1999-2007, Warsaw 2012, 132 strony teksu, 2 ryc., 147 tablic; wydawca – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego;

Pełna bibliografia RF Mazurowski