Stępniowski Franciszek

dr Franciszek Stępniowski

dr Franciszek Stępniowski
Katedra Archeologii Orientu
(od 29.09.2022 emerytowany, pozostaje na 1/4 etatu)

e-mail:
f.stepniowski@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 803
priv.: +48 608 295 225

dyżury w semestrze letnim 2023/24
wtorek 11.30-13.00 pokój 3.03 (IIp)

zainteresowania naukowe:
– archeologia i historia Asyrii
– teoria i historia archeologii

kariera naukowa:
1973–1978 – Studia w IA UW (mgr)
1975–1979 – Studia w Instytucie Orientalistycznym UW (kierunek Wschód Starożytny) (mgr)
1978–1982 – Studium doktoranckie w IA UW/WH UW
1991 – obroniony doktorat

zatrudnienie:
1982–1991 – Stacja/Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (pracownik naukowo-techniczny)
Od 1991 pracownik Instytutu Archeologii UW, Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu
Od 1981 – udział w wykopaliskach w Iraku i w Syrii

udział w badaniach wykopaliskowych:
Aszur/Qal’at Szerqat, Irak (35°27’25’’ N, 43°15’42’’ E) ‒ kampanie 2000 i 2001 [wykopaliska zakończone, w toku opracowanie];
Datowanie – od około 2600 p.n.e. do czasów osmańskich
www.assur.de

Tell Bakr Awa, Irak (35°13’14’’ N, 45°56’26 E) – kampanie 2010, 2017 [wykopaliska i opracowanie w toku].
Datowanie – od 1. poł. III tys. p.n.e. do czasów osmańskich
www.assur.de/Themen/Bakr_Awa/bakr_awa.html

Tell Nebi Yunus/Niniwa/Mosul, Irak (36°20’54″N, 43°09’35″E) – kampanie 2019, 2022 (wkrótce)
Datowanie – od ok. 2600 p.n.e (Niniwa 5), okres nowoasyryjski (VIII-VII w. p.n.e.), osmański i współczesność (pałac Sancheryba i następców, meczet).

wybrana bibliografia:
1. ‘Upper Temples’ on Assyrian ziqqurats – did they ever exist?, (w:/in:) B. Hrouda, S. Kroll, P.Z. Spanos (red./eds), Von Uruk nach Tuttul. Eine Festschrift für Eva Strommenger, München-Wien 1992, 197-202, Taf. 85

2. Bijan in the Neo-Assyrian Period – Results of the Excavations in 1981 (Autumn) – 1983, Etudes et Travaux 16 (1993), 425–433

3. „I wykonasz na jego skroni nacięcie krzemiennym ostrzem…” – świadectwa używania narzędzi krzemiennych i obsydianowych w tekstach klinowych jako postulat badawczy dla archeologii Mezopotamii epoki brązu i żelaza//”You make an incision in his temple with a flint blade…” – the evidence for use of flint tools in cuneiform texts as a research propos al for Mesopotamian archaeology of the Bronze and Iron Ages, (w:/in:) J. Lech, D. Piotrowska (red./eds), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza//Studies of Flint-Mining and Flint-Working In the Bronze and Early Iron Ages, Warszawa1997 [Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Prace, Tom II], 17–23

4. (wraz z//with P.A. Miglus) Formen, Verzierung und Verteilung der Keramik, (w:/in:) P.A. Miglus et al., Die Frühislamische Keramik von Tall Aswad (Ar-Raqqa I), Mainz am Rhein 1999, 19-54, Taf. 11–76

5. (wraz z//with J. Lech) – red./eds V. Gordon Childe i archeologia w XX wieku//V. Gordon Childe and Archaeology in the 20th Century, Warszawa 1999 [Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Prace, Tom III]

– (w tym tomie//therein:) Rewolucja urbanistyczna Gordona Childe’a//Gordon Childe’s ‘Urban Revolution’, 111–136

6. Między pradziejami a sztuką klasyczną. Estetyka sztuki Starożytnego Wschodu//Between Prehistory and Classical Art. Aesthetics of the Ancient Oriental Art, (w//in:) B. Gediga, A.P. Kowalski (red./eds), Estetyka w archeologii//Aesthetics in Archaeology, Gdańsk 2003, 37–56

7. (wraz z//with P. Bieliński) red.//eds Aux pays d’Allat. Mélanges offerts à Michał Gawlikowski, Warszawa 2005

– (w tym tomie//therein:) The ‘Gate to Hell’. Some peculiar stone objects from Bijan Island, 263-275

8. The Temples in Aššur. An Overview of the Sacral Architecture of the ‚Holy City’, ISIMU 6 (2003 – issued 2007), 234–244

9. Architekturmodelle, (w//in:) E, Strommenger, P.A. Miglus, Tall Bi’a/Tuttul V: Altorientalische Kleinfunde, Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 126, Wiesbaden 2010, 105-113, Taf. 104-121

10. (wraz z//with P.A. Miglus, K. Radner), Ausgrabungen in Assur. Wohnquartiere in der Weststadt Teil I, Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 152, Saarbrücken 2016

inne:
2010–2017 redaktor “Światowita”