Seminarium Bałtyjskie 24.11.2022 r.

Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
oraz
Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Dział Archeologii Bałtów

mają przyjemność zaprosić na
Seminarium Bałtyjskie

dnia 24 listopada 2022 r. o godz. 11.30
w sali 2.10 Wydziału Archeologii UW

Pani dr Rasa Banyte-Rowell (Instytut Historii Litwy)
będzie prezentować swoją książkę pt.

The Late Roman Period Baitai Cemetery as a Source for Interpreting Cultural Processes in the Baltic Region

oraz

mgr Agata Grzędzielska
(Wydział Archeologii UW) i dr Bartłomiej Kaczyński (Państwowe Muzeum Archeologiczne) przedstawią komunikat pt.

Unikatowa zapinka typu sanguisuga z dawnego Prussia-Museum