Seminarium Bałtyjskie

Szanowni Państwo,
zapraszamy na kolejne spotkanie Seminarium Bałtyjskiego, które odbędzie się 23 lutego (czwartek) o godz. 11:30 w sali 2.10 w gmachu Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Pani dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz
(Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
oraz
Pan dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.
(Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)

przedstawią referat pt.

Uzbrojenie z Nidajna. Nowe dane na temat chronologii stanowiska

Nikomu chyba nie trzeba wyjaśniać, jak ważnym i fascynującym stanowiskiem jest Nidajno, a zatem…

serdecznie zapraszamy
Anna Bitner-Wróblewska & Wojciech Wróblewski