Pion prodziekana ds. studenckich

Kadencja 2020-2024

Prodziekan ds. studenckich podlega bezpośrednio Rektorowi UW. Koordynuje prace zespołu, który pomaga realizować zadania określone Statutem UW oraz Regulaminem Studiów na UW.

Prodziekan ds. studenckich (Kierownik Jednostki Dydaktycznej) – dr hab. Agnieszka Tomas złożyła rezygnację z pełnienia funkcji od dnia 1. września 2021 r. 

p. o. Prodziekana ds. studenckich
(Kierownika Jednostki Dydaktycznej)

dr Elżbieta Jaskulska
informacje kontaktowe i zakres obowiązków

Opiekun studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych)
dr Sławomir Wadyl

Sławomir Wadyl

Kontakt: s.wadyl@uw.edu.pl

Kierownik Studiów Archaeology (Studies in English) i Opiekun studentów I roku
dr Katarzyna Pyżewicz

PhD Katarzyna Pyżewicz
Katarzyna Pyżewicz

Kontakt: k.pyzewicz@uw.edu.pl

Dr Katarzyna Pyżewicz zajmuje się problematyką paleolitu i mezolitu. Jej głównym zainteresowaniem jest traseologia. Podejmuje się badań mikroskopowych, aby określić funkcję narzędzi wykorzystywanych przez społeczności epoki kamienia. Interesuje się także archeologią eksperymentalną oraz popularyzacją wiedzy archeologicznej.

Pełnomocnik ds. rekrutacji (z ramienia prodziekana ds. studenckich)
Marcin Wagner

Marcin Wagner
Marcin Wagner

Kontakt: rekr.archeo@uw.edu.pl

Więcej na temat rekrutacji znajdą Państwo tutaj.

Prodziekan ds. studenckich nadzoruje pracę Sekcji Dziekanatu ds. studenckich.

Rok akademicki 2020/21

Dane dotyczące organizacji studiów, liczebności studentów i obsługi dydaktyki w bieżącym roku akademickim znajdują się w poniższej prezentacji

Studia i studenci archeologii w r. akad. 2020_21