Sławomir Wadyl

dr Sławomir Wadyl

e-mail:
s.wadyl@uw.edu.pl, slawomirwadyl@wp.pl

dyżury:

wtorek: 10:00 – 11:00 (dyżur online, zalecany wcześniejszy kontakt mailowy)
czwartek: 10:30 – 11:30, 16:30–17:30 (pokój 3.21)

zainteresowania naukowe:
archeologia wczesnego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Pomorza, pogranicza „słowiańsko-bałtyjskiego” i ziem pruskich

bibliografia:
https://archeologia.academia.edu/SławomirWadyl

https://www.researchgate.net/profile/Slawomir_Wadyl