Stypendium na Start – Rektorski Fundusz Stypendialny

Program „Stypendium na Start” skierowany do najzdolniejszych studentów i doktorantów, którzy zostali przyjęci w danym roku akademickim na studia lub do szkoły doktorskiej.

Program przewiduje trzy typy stypendiów:
„Stypendium na Start dla Olimpijczyków”
„Stypendium na Start dla Sportowców”
„Stypendium na Start dla Doktorantów”

Więcej informacji:
https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-na-start-rektorski-fundusz-stypendialny/

Termin składania wniosków – do dnia 10 lutego 2023 roku