Światowit – Tom XLII, fasc. A (1999)

red. T. Mikocki, Warszawa 1999

Fascykuł A – Archeologia Śródziemnomorska i pozaeuropejska

Spis treści:

pdf icon large Arseniewa Tatiana, Scholl Tomasz, Tanais – trzy lata badań nekropoli zachodniej, s. 15-16

pdf icon large Bieliński Piotr, Mezopotamii w III tys. p. n. e., Domy mieszkalne z Tell Rad Szakra – zabudowa małych miast północnej, s. 17-20

pdf icon large Jakubiak Krzysztof, Słów kilka o systemie obronnym królestwa Urartu, s. 21-29

pdf icon large Kaim Barbara, Rezydencja Partyjska w Mansur Tepe, południowy Turkmenistan, s. 30-33

pdf icon large Kiss Zsolt, Un portrait d’Alexandre le grand recemment trouve a Alexandrie, s. 34-36

pdf icon large Kolendo Jerzy, Rękopiśmienne opisy wykopalisk w Veleii w Bibliotece na Zamku Warszawskim , przyczynek do oceny roli antyku w zbiorach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, s. 37-48

pdf icon large Ковалевская Людмила А., Типы построек римскаго времени в Округе Херсонеса, s. 49-53

pdf icon large Kuraszkiewicz Kamil Omar, Teoretyczna rekonstrukcja portalu jubileuszowego Osorkona II, s. 54-56

pdf icon large Lewartowski Kazimierz, Nie tylko wojownicy. Uwagi o symbolice wojennej w kulturze mykeńskiej, s. 57-65

pdf icon large Ławecka Dorota, Fortyfikacje w północnej Mezopotamii we wczesnym okresie epoki brązu, s. 66-73

pdf icon large Łukasiewicz Adam, Kilka uwag o Słowianach (na marginesie tekstów greckich i łacińskich), s. 74-76

pdf icon large Majewska Aleksandra, „Wątek egiptologiczny” w życiorysie Mieczysława Geniusza, s. 77-83

pdf icon large Mikocki Tomasz, Dawne rysunki i ryciny według rzeźb antycznych znajdujących się w dzisiejszych polskich zbiorach (II), s. 84-94

pdf icon large Misiewicz Krzysztof, Geophysical surveys of Crimean sites carried on as the project NYMPHAION in 1997, s. 95-98

pdf icon large Miziołek Jerzy, Sceny z życia Scypiona afrykańskiego . Dwa malowidła północnowłoskie ze zbiorów zamku królewskiego na Wawelu, s. 99-102

pdf icon large Modrzewska-Pianetti Iwona, Snitkuviene Aldona, X regio augustejskie i pozaalpejskie szlaki handlowe, s. 103-108

pdf icon large Niwiński Andrzej, Pierwszy polski wykład o języku i piśmie staroegipskim, s. 109-115

pdf icon large Piasecki Karol, Formacje paleoindiańskie na obszarze środkowych Andów a zasiedlenie ameryki, s. 116-132

pdf icon large Piątek Beata, Rozwój nekropoli przy piramidzie Teti (3-12 dyn.) stan badań, s. 133-139

pdf icon large Press Ludwika, Śladami anonimowych artystów egejskich, s. 140-143

pdf icon large Rekowska-Ruszkowska Monika, Iter gallicum les antiquites de la France meridionale dans les relations des voyageurs polonais (XVII-XIXe Siecle), s. 144-149

pdf icon large Sarnowski Tadeusz, Savelia Oleg, Karasiewicz-Szczypiorski Radosław, Świątynia Jowisza Dolicheńskiego w Bałakławie na Krymie, s. 150-155

pdf icon large Scholl Tomasz, The archeological map of Nymphaion, s. 156-158

pdf icon large Skupińska Iwona-Lövset, Marmurowa głowa Heraklesa, kopia posągu Lizypa z terenu miasta Aszkalon, s. 159-162

pdf icon large Smogorzewska Anna, Od Kaukazu do Palestyny. Śladami kultury Kura Araks, s. 163-167

pdf icon large Szeląg Dariusz, Dolina środkowego Eufratu za Nabopolasara i jego następców, s. 168-175

pdf icon large Śliwa Joachim, „Grobowiec oświecony stał się lampą żywych” Juliusz Słowacki i sarkofag Setiego I, s. 176-178

pdf icon large Ulanowska Agata, Sub-mykeńska Grecja? Z rozważań nad chronologią przełomu epok brązu i żelaza w Grecji lądowej, s. 179

Skip to content