Ukazał się nowy tom serii „Pontica et Caucasica”


Chrysomallos. Polish Archaeologists in the Black Sea Region,
pod red. Marcina MateryRadosława Karasiewicz-Szczypiorskiego
Warszawa 2024
(Światowit, Suppl. Series C: Pontica et Caucasica, vol. IV)

Chrysomallos. Polish Archaeologists in the Black Sea Region. Światowit Supplement Series C: Pontica et Caucasica. Volume IV (PDF)

Publikacja zawiera 15 artykułów podzielonych na dwie sekcje: Caucasus oraz Scythia et Sarmatia. W części pierwszej, kaukaskiej, omawiane są m.in. odkrycia dotyczące wczesnej metalurgii w Adżarii, a także lampki oliwne i amfory z rzymskiego fortu Apsaros. Dwa artykuły zostały poświęcone starożytnemu miastu Zalissa identyfikowanemu ze współczesną miejscowością Dzalisi w środkowej Gruzji. Inny tekst omawia rolę twierdzy w Petrze (na wybrzeżu Lazyki) podczas kampanii perskiej Justyniana I Wielkiego.

W sekcji dotyczącej odkryć z obszarów należących do starożytnej Scytii i Sarmacji aż trzy artykuły dotyczą różnorodnych badań nad ceramiką, od epoki archaicznej po okres wędrówek ludów. Jest też prezentacja wyników najnowszych badań domniemanego Mitreum w Tyras. Kolejne teksty omawiają mapę epigraficzną Tropeum Traiani oraz fortyfikacje Tanais w świetle badań geofizycznych. Całość zbioru zamyka praca poświęcona obecności starożytnych miast Olbii i Borystenesu w literaturze staropolskiej.

Warto zwrócić uwagę na udział naukowców młodego pokolenia w prowadzonych badaniach. Ten fakt stanowi gwarancję, że archeologia pontyjska będzie się rozwijać a zespół redakcyjny kierowany przez Marcina Materę i Radosława Karasiewicz-Szczypiorskiego będzie mógł pracować nad kolejnymi tomami prezentującymi nowe odkrycia archeologiczne znad Morza Czarnego.

(na podstawie opisu wydawcy)

wersja on-line