Światowit, Supplement Series C: Pontica et Caucasica

vol. I – The Crimea and the Northern Black Sea Cost in Archaeological Research 1956-2013, red. M. Matera i R. Karasiewicz-Szczypiorski, Warsaw 2017

Z aktualną ofertą sprzedaży można zapoznać się tutaj