Wróblewski Wojciech (emerytowany)

Wojciech Wróblewski

doc. dr Wojciech Wróblewski

e-mail:
wojciech_wroblewski@hotmail.com

zainteresowania naukowe:
– ziemie wokół Bałtyku we wczesnym średniowieczu, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Prusów (obrządek pogrzebowy) i kontaktów tego regionu z milieu ludów koczowniczych
– etnografia ludów słowiańskich

ostatnie wykopaliska:
Szurpiły k/Suwałk (2008–2011) oraz Nowe Bagienice k/Mrągowa (2018)

inne:
vice-prezes Fundacji Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna

bibliografia:
Wojciech Wróblewski
Wojciech Wróblewski – lista licencjatów i prac magisterskich