Wybory Senatora z Wydziału Archeologii

W dniu 23.09.2020 odbyły się wybory Senatora z Wydziału Archeologii.

Jedynym kandydatem był prof. dr hab. Aleksander Bursche.

Do głosowania uprawnionych było 15 osób (profesorowie i profesorowie uczelni). Głosowało 14 osób.

ZA – 13 głosów

PRZECIW – 1 głos

WSTRZYMUJĘ SIĘ – 0 głosów.

Prof. dr hab. Aleksander Bursche został wybrany Senatorem Uniwersytetu Warszawskiego.

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Sławomir Rzepka