Wykład dr. Matthew Larsena „Tracing and Modeling the Remains of Ancient Incarceration”

Prof. Wiesław Więckowski i dr Julia Chyla serdecznie zapraszają na otwarty wykład gościa z Uniwersytetu Kopenhaskiego, dr. Matthew Larsena, pod tytułem Tracing and Modeling the Remains of Ancient Incarceration, który będzie miał miejsce w dniu 8 marca, w godzinach 13:15–14:45, w ramach wykładu prof. Tomasza Waliszewskiego Tysiąc światów. U śródziemnomorskich podstaw współczesnej Europy. Wykład w języku angielskim.

Matthew David Larsen jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Kopenhaskim. Zajmuje się kulturową i materialną historią starożytnych wspólnot chrześcijańskich od I do V wieku, specjalizując się w archeologii, kulturze materialnej i studiach nad więziennictwem.