Waliszewski Tomasz

Tomasz Waliszewski
dr hab. Tomasz Waliszewski, prof. ucz.
Katedra Archeologii Orientu

e-mail:
twaliszewski@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 809

pokój:
3.09

zainteresowania naukowe:
– archeologia Bliskiego Wschodu
– archeologia późnego antyku i wczesnego Islamu
– architektura kościelna okresu wczesno bizantyjskiego
– mozaiki antyczne
– produkcja oliwy w świecie starożytnym
– rolnictwo w świecie grecko-rzymskim
– lampki oliwne okresu rzymskiego i wczesnobizantyjskiego

kariera naukowa:
1985-1990 – studia w Instytucie Archeologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
1998 – obroniony doktorat pt. Mozaiki bizantyjskie południowej Palestyny, promotor prof. dr hab. M. Gawlikowski
2014 – Habilitacja, książka habilitacyjna pt. Elaion. Olive Oil Production in Roman and Byzantine Syria-Palestine

zatrudnienie:
1996–1999 – asystent w Zakładzie Archeologii Wczesnochrześcijańskiej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
Od 1998 adiunkt w Zakładzie Archeologii Bliskiego Wschodu w Instytucie Archeologii UW
2012–2014 – zastępca dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
Od 2014 dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

bibliografia:
Academia.edu

udział w badaniach wykopaliskowych:
1989–1991 – Naqlun, Egipcie
1992 – Amman (cytadela), Jordania
1992 – Khirbet es-Samra, Jordania
1993 – Khribet edh-Dharih, Jordania
1994–1995 – Bejrut, Liban
1996–2009 – kierownik badań archeologicznych w Chhim, Liban
2000–2001 – kierownik badań wykopaliskowych i prac konserwatorskich w Tell Amarna, Syria
2004–2012 – zastępca kierownika misji konserwatorsko-archeologicznej w Kaftoun, Ma’ad, Kfar Helda oraz Mar Elias, Liban
Od 2003 – kierownik badań wykopaliskowych w Jiyeh-Porphyreon, Liban

 granty:
1997–1999 – KBN – Opracowanie wyników polskich badań archeologicznych w Libanie – nr 1H01G05813

2004–2005 – projekt Komisji Europejskiej w ramach programu Kultura 2000 –  „Couleur de la chrétienté de l’Orient vers l’Occident. Une église du 5e siècle et ses mosaïques mises au jour à Tell Amarna (Syrie)” – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Université de Liège (Belgia) i Hellenic Society for the Protection of Environment and Cultural Heritage (Grecja)

2007–2010 – MniSW – Zielone złoto? Produkcja oliwy z oliwek na terenach Lewantu (IV w. p.n.e. – IX w. n.e.) – nr N N109 0264 33

2009–2010 – Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Trustees for Harvard University –  Forgotten Heritage I. Recording and Publication of the Church of Mar Sarkis and Bakhos in Kaftûn (Lebanon) and its Wall Paintings – kierownik projektu

2011–2012 – Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Trustees for Harvard University –  Forgotten Heritage II. Study and Documentation of the Church of Mar Elias Btina in Beirut (Lebanon) and its Wall Paintings – kierownik projektu

strona www:
PCMA