Tomasz Waliszewski

Tomasz Waliszewski
dr hab. prof UW Tomasz Waliszewski

e-mail:
twaliszewski@uw.edu.pl

tel.: (22) 5522823

strona www:
https://pcma.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/tomasz-waliszewski/

dyżury:
2018-2019 – urlop naukowy

pokój: 3.23

zainteresowania naukowe:
1. Archeologia Bliskiego Wschodu
2. Archeologia późnego antyku i wczesnego Islamu
3. Architektura kościelna okresu wczesno bizantyjskiego
4. Mozaiki antyczne
5. Produkcja oliwy w świecie starożytnym
6. Rolnictwo w świecie grecko-rzymskim
7. Lampki oliwne okresu rzymskiego i wczesnobizantyjskiego

Kariera naukowa:
1985-1990 – studia w Instytucie Archeologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
1998 – obroniony doktorat pt. „Mozaiki bizantyjskie południowej Palestyny”, promotor prof. dr hab. M. Gawlikowski
2014 – Habilitacja, książka habilitacyjna pt. „Elaion. Olive Oil Production in Roman and Byzantine Syria-Palestine”

Zatrudnienie:
1996–1999 – asystent w Zakładzie Archeologii Wczesnochrześcijańskiej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
Od 1998 adiunkt w Zakładzie Archeologii Bliskiego Wschodu w Instytucie Archeologii UW
2012–2014 – zastępca dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
Od 2014 dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

bibliografia:
https://uw.academia.edu/TomaszWaliszewski

Udział w badaniach wykopaliskowych:
1989-1991 – Naqlun, Egipcie
1992 – Amman (cytadela), Jordania
1992 – Khirbet es-Samra, Jordania
1993 – Khribet edh-Dharih, Jordania
1994-1995 – Bejrut, Liban
1996-2009 – kierownik badań archeologicznych w Chhim, Liban
2000-2001 – kierownik badań wykopaliskowych i prac konserwatorskich w Tell Amarna, Syria
2004-2012 – zastępca kierownika misji konserwatorsko-archeologicznej w Kaftoun, Ma’ad, Kfar Helda oraz Mar Elias, Liban
Od 2003 – kierownik badań wykopaliskowych w Jiyeh–Porphyreon, Liban

 Granty:
1997-1999 – KBN – „Opracowanie wyników polskich badań archeologicznych w Libanie” – nr 1H01G05813

2004-2005 – projekt Komisji Europejskiej w ramach programu Kultura 2000 –  „Couleur de la chrétienté de l’Orient vers l’Occident. Une église du 5e siècle et ses mosaïques mises au jour à Tell Amarna (Syrie)” – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Université de Liège (Belgia) i Hellenic Society for the Protection of Environment and Cultural Heritage (Grecja)

2007-2010 – MniSW – “Zielone złoto? Produkcja oliwy z oliwek na terenach Lewantu (IV w. p.n.e. – IX w. n.e.)” – nr N N109 0264 33

2009-2010 – Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Trustees for Harvard University –  “Forgotten Heritage I. Recording and Publication of the Church of Mar Sarkis and Bakhos in Kaftûn (Lebanon) and its Wall Paintings” – kierownik projektu

2011-2012 – Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Trustees for Harvard University –  “Forgotten Heritage II. Study and Documentation of the Church of Mar Elias Btina in Beirut (Lebanon) and its Wall Paintings” – kierownik projektu

Skip to content