Lista seminariów magisterskich

Lista seminariów magisterskich w roku akad. 2021/2022

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o zajęciach oraz terminy odbywania zajęć znajdują się w systemie USOS

Cieśliński A. (20h)/ Kontny B. (20h)/ Szymański P. (20h) – Germanie i Bałtowie w starożytności
Dyczek P. (30h)/ Ciołek R. (30h) – Archeologia i numizmatyka klasyczna
Jakubiak K. (20h)/ Ławecka D. (20h) – Starożytny Bliski Wschód
Karasiewicz-Szczypiorski R. (20h)/ Tomas A. (20h)/ Waliszewski T. (20h) – Archeologia pogranicza. Kontakty świata śródziemnomorskiego z ludami ościennymi
Lewartowski K. (30h) /Szeląg D. (30h) – Archeologia Grecji
Łajtar A. (20h)/ Derda T. (20h)/ A. Łukaszewicz (20h) – Papirologia i epigrafika
Misiewicz K. (30h)/ Modrzewska-Pianetti I. (30) – Archeologia podwodna i nieinwazyjna
Nowakiewicz T. (30h )/ Kruppé J. (30h) – Archeologia średniowieczna i czasów nowożytnych
Piątkowska-Małecka J. (20h)/ Sołtysiak A. (20h)/ Szymczak K. (20h), Manasterski D.– Bioarcheologia i archeologia epoki kamienia
Rzepka S. (30h)/A. Wodzińska (10h)/D. Dzierzbicka (10h)/D. Zielińska (10h) – Archeologia Egiptu i Nubii
Ziółkowski M. (30h)/ Giersz M. (30h) – Archeologia Ameryki i Oceanii
Ziółkowski M. (30h)/ Żuchowska M. (30h) – Archeologia Dalekiego Wschodu i wybrzeży Pacyfiku

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich
←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich