Lista seminariów magisterskich

Lista seminariów magisterskich, 60h, zal, 9 ECTS

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

 • M. Barwik (30h) / S. Rzepka (20h) / D. Zielińska (10h) – Archeologia Egiptu i Nubii – wt. 16.45-18.15, s. 1.18
 • A. Bursche (30h) / R. Ciołek (30h) – Archeologia i numizmatyka antyczna między Morzem Śródziemnym a  Skandynawią – czw. 9.45-11.15, s. 2.06 – seminarium zawieszone
 • A. Cieśliński (20h) / B. Kontny (20h) / P. Szymański (20h) – Germanie i Bałtowie w starożytności – wt. 15.00-16.30, s. 2.07– s. 2.09
 • P. Dyczek (30h) / R. Ciołek (30h) – Archeologia i numizmatyka starożytnej Grecji i Rzymu – pon. 8.00-9.30, s. 2.06
 • K. Jakubiak (30h)/D. Szeląg (30h) – Archeologia Bliskiego Wschodu – czw. 15.00-16.30, s. 2.07A
 • B. Kaim (30h) / D. Ławecka (30h) – Starożytny Bliski Wschód – wt. 15.00-16.30, s. 2.11
 • R. Karasiewicz-Szczypiorski (20h) / A. Tomas (20h) / M. Olszewski (20h) – Archeologia prowincji rzymskich – śr. 9.45-11.15, s. 2.06A
 • B. Kontny (30h) / I. Modrzewska-Pianetti – Archeologia podwodna – pt. 11.30–13.00, s. 2.06 – seminarium zawieszone
 • J. Kruppé (60h) – Archeologia późnego średniowieczna i czasów nowożytnych – czw. 11.30-13.00, s.2.10
 • K. Lewartowski (60h) – Archeologia Grecji – czw. 11.30-13.00, s. 2.07A
 • A. Łajtar (30h) / T. Derda (30h) – Papirologia i epigrafika – pon. 16.45-18.15, s. 1.18
 • A. Łukaszewicz (60h) – Egipt od faraonów do panowania rzymskiego – pon. 15.00–16.30, s. 2.09A
 • D. Manasterski (60h) – Archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu – śr. 11.30-13.00, s. 0.30 – seminarium zawieszone
 • K. Misiewicz (60h) – Metody nieinwazyjne we współczesnej praktyce archeologicznejwt. 15.00-16.30, s. 1.11
 • J. Miziołek (60h) – Tradycje antyku w sztuce europejskiej – wt. 9.45-11.15, s. 2.07A
 • T. Nowakiewicz (60h) – Archeologia wczesnego średniowiecza – śr. 9.45-11.15, s. 2.11
 • J. Piątkowska-Małecka (20h) / A. Sołtysiak (20h) / K. Szymczak (20h) – Bioarcheologia i archeologia epoki kamienia – pon. 9.45–11.15, s. 2.09A
 • M. Rekowska (20h)/P. Jaworski (20h)/T. Waliszewski (20h) – Rzym i świat śródziemnomorski – czw. 13.15-14.45, s. 2.07A
 • A. Ziółkowski (30h) / M. Giersz (30h) – Archeologia Ameryki i Oceanii – pon. 16.45-18.15, s. 1.09
 • A. Ziółkowski (30h) / M. Żuchowska (30h) – Archeologia Dalekiego Wschodu i wybrzeży Pacyfiku – pon. 18.30-20.00, s. 1.09

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich
←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich