Lista seminariów magisterskich

Lista seminariów magisterskich, 60h, zal, 9 ECTS

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

M. Barwik / S. Rzepka  / D. Zielińska
   • Archeologia Egiptu i Nubii – wt. 16.45-18.15, s. 1.18
A. Bursche / R. Ciołek
   • Archeologia i numizmatyka antyczna między Morzem Śródziemnym a  Skandynawią – czwartek, 09:45–11:15, s. 2.06
P. Dyczek / R. Ciołek
   • Archeologia i numizmatyka starożytnej Grecji i Rzymu – pon. 8.00-9.30, s. 2.06
P. Dyczek
   • Archeologia protohistoryczna – seminarium doktoranckie– pon. 13.15-14.45, s. 2.06A
K. Jakubiak / D. Szeląg
   • Archeologia Bliskiego Wschodu – czw. 15.00-16.30, s. 2.07A
B. Kaim / D. Ławecka
   • Starożytny Bliski Wschód – wt. 15.00-16.30, s. 2.11
A. Tomas / R. Karasiewicz-Szczypiorski / M. Olszewski
   • Archeologia prowincji rzymskich – śr. 9.45-11.15, s. 2.06A
B. Kontny / A. Cieśliński / P. Szymański
   • Germanie i Bałtowie w starożytności – wt. 15.00-16.30, s. 2.07
B. Kontny / I. Modrzewska-Pianetti
   • Archeologia podwodna – pt. 11.30–13.00, s. 2.06
J. Kruppé
   • Archeologia późnego średniowieczna i czasów nowożytnych – czw. 11.30-13.00, s. 2.09
K. Lewartowski
   • Archeologia Grecji – czw. 11.30-13.00, s. 2.07A
A. Łajtar / T. Derda
   • Papirologia i epigrafika – pon. 16.45-18.15, s. 1.18
A. Łukaszewicz
   • Egipt od faraonów do panowania rzymskiego – pon. 15.00-16.30, s. 2.09A
D. Manasterski
   • Archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu – śr. 11.30-13.00, s. 0.30
K. Misiewicz
   • Metody nieinwazyjne we terenowej praktyce archeologicznej – wt. 15.00-16.30, s. 1.11
J. Miziołek
   • Tradycje antyku w sztuce europejskiej – wt. 9.45-11.15, s. 2.07A
T. Nowakiewicz
   • Archeologia wczesnego średniowiecza – śr. 9.45-11.15, s. 2.11
J. Piątkowska-Małecka / W. Więckowski / K. Szymczak
   • Bioarcheologia i archeologia epoki kamienia – pon. 9.45–11.15, s. 2.09A
M. Rekowska / P. Jaworski / T. Waliszewski
   • Rzym i świat śródziemnomorski – czw. 13.15-14.45, s. 2.07 A
M. Ziółkowski / M. Giersz
   • Archeologia Ameryk i Oceanii – pon. 16.45-18.15, s. 1.09
M. Ziółkowski / M. Żuchowska
   • Archeologia Dalekiego Wschodu i wybrzeży Pacyfiku – pon. 18.30-20.00, s. 1.09

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich
←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich