Zaproszenie do udziału w 9th International Postgraduate Conference PeCla 2022, Uniwersytet Karola w Pradze, pt. Border Zones – Meeting Places in the Ancient World

Szanowni Państwo,

Instytut Archeologii Klasycznej Uniwersytetu Karola w Pradze serdecznie zaprasza do udziału w konferencji PeCla (Perspectives of Classical Archaeology), pt. Border Zones – Meeting Places in the Ancient World, która odbędzie się 11-12 kwietnia 2022 r. w Pradze.
Zaproszenie skierowane jest do osób rozpoczynających karierę naukową:  magistrów, studentów szkoły doktorskiej i doktorów, którzy niedawno uzyskali swój stopień. Szczegóły znajdują się tutaj.

Z wyrazami szacunku
Agata Ulanowska