Wykład / Lecture (5.01) – Prof. Timothy Insoll: Cairo, an African Metropolis

Szanowni Państwo,
W imieniu dr hab. Anny Wodzińskiej, prof. UW, kierowniczki Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze, mamy przyjemność zaprosić Państwa na wykład, który odbędzie się w cyklu Kazimierz Michałowski Memorial Lectures:
Prof Timothy Insoll
Kierownik Centrum Archeologii Islamskiej w Instytucie Studiów Arabskich i Islamskich na Uniwersytecie w Exeter
Cairo – an African Metropolis. Archeological Perspectives on Contacts between Cairo and Eastern Ethiopia in the 12th to 15th Centuries

Środa, 5 stycznia 2022 r. o godz. 18:00 czasu kairskiego (czyli o godz. 17:00 czasu polskiego)
 
Wykład będzie miał formę hybrydową – odbędzie się  w Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze (ul. Mahalla 11, Kair–Heliopolis) oraz na platformie Zoom.
Chętnych do udziału prosimy o kontakt mailowy: cairo2.pcma@uw.edu.pl
Abstrakt: Materiały archeologiczne z najnowszych wykopalisk w średniowiecznym ośrodku handlowym Harlaa we wschodniej Etiopii sugerują, że utrzymywano tam znaczące kontakty z Egiptem, szczególnie w okresie ajjubidzkim i mameluckim, ale były one tylko jednym z elementów szerszej czerwonomorskiej wymiany handlowej. Miejsce Harlaa zostanie opisane zarówno w kontekście regionalnym, jak i międzynarodowym, przedstawione zostaną też konkretne dowody na powiązania tego stanowiska zarówno z samym Kairem, jak i bardziej ogólnie z Egiptem. Są wśród nich: ceramika glazurowana i konkretne typu ceramiki nieglazurowanej, wyroby szklane i monety. Ale są też specyficzne rozwiązania technologiczne, szczególnie wykorzystanie importowanych z Egiptu rzeźbionych form kamiennych do produkcji biżuterii;  w zamian za nie eksportowano do Egiptu obrabiane muszle morskie i, być może, tekstylia. Te dowody będą rozpatrywane w celu rozpoczęcia rekonstrukcji relacji pomiędzy Kairem a wschodnią Etiopią, a także ustalenia dlaczego dobiegły one końca w XV wieku.
//

Dear Friends and Colleagues,

Prof. Dr. Anna Wodzińska, director of the Research Centre in Cairo, Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw would like to invite you to a Kazimierz Michałowski Memorial Lectures by:

Prof Timothy Insoll
Al-Qasimi Professor of African and Islamic Archeology, Institute of Arab and Islamic Studies, University of Exeter
Cairo – an African Metropolis. Archeological Perspectives on Contacts between Cairo and Eastern Ethiopia in the 12th to 15th Centuries
which will be held at 6:00 p.m., on Wednesday, 5th of January 2022
at the Research Centre in Cairo 11, Mahalla St., Heliopolis.
Archaeological material from recent excavations in the medieval trading centre of Harlaa in eastern Ethiopia suggests significant contacts were maintained with Egypt, particularly in the Ayyubid and Mamluk periods, but filtered through the broader agency of Red Sea trade. The place of Harlaa in its regional and international context will be described before assessing the specific evidence for links with both Cairo, and Egypt more generally. This includes glazed ceramics and more specialized types of unglazed ceramics, glass wares, and coins as well as technological knowledge, specifically in relation to the use of carved stone moulds for jewellery production that were imported from Egypt, with worked marine shell and possibly textiles exported to Egypt in return. This evidence will be considered so as to begin to reconstruct the relationship between Cairo and eastern Ethiopia, and to assess why this came to an end in the fifteenth century.
Please, write to cairo2.pcma@uw.edu.pl to attend in person* or obtain a link.
Z poważaniem
//
Kind regards,
Agnieszka Szymczak
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego
Uniwersytet Warszawski
Polish Centre of Mediterranean Archaeology
University of Warsaw

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
tel. (+48) 22 553 13 28
www.pcma.uw.edu.pl