Zarządzenie w sprawie liczebności grup zajęciowych w r. akad. 2020/21

Szanowni Państwo, na stronie Wydziału ukazało się Zarządzenie nr 4 Prodziekan ds. studenckich w sprawie w sprawie minimalnej i maksymalnej liczebności grup studentów w roku akademickim 2020/21. W porozumieniu z Radą Dydaktyczną i Dziekanami ustaliliśmy, że w tym roku, z uwagi na pandemię i niższą rekrutację, grupy zajęciowe będą mogły być mniejsze, natomiast w kolejnych latach mogą zostać zmienione w zależności od ewentualnej poprawy sytuacji.