Monika Rekowska

Monika Rekowska
dr hab. Monika Rekowska

e-mail:
mrekowska@uw.edu.pl

dyżury:
poniedziałek 11:30 – 13:00

zainteresowania naukowe:
archeologia klasyczna; archeologia Cyrenajki, archeologia Cypru w okresie hellenistyczno-rzymskim; urbanistyka antyczna; architektura mieszkalna; dekoracja architektoniczna; historia archeologii; podróże do „źródeł antyku; kolekcjonerstwo i recepcja sztuki antycznej w czasach nowożytnych

bibliografia:
Monika Rekowska

inne:
stypendystka programu Tempus (1990/1991); rządu francuskiego (1995); rządu włoskiego (1998); Andrew W. Mellon Fellowship (2002); Fundacji Lanckorońskich (2007, 2010, 2016); Pełnomocnik Rektora ds Uniwersytetu Dzieci (od 2009); członek Rady Programowej Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (od 2012); kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego UW (od 2016); Pełnomocnik Dziekana Wydziału Historycznego ds e-learningu (od 2016).

Wiesław Więckowski

dr Wiesław Więckowski

e-mail:
w.c.wieckowski[at]uw.edu.pl

dyżury:
zawieszone – kontakt przez e-mail
poniedziałek 13:00-14:30 w pok. 1.18A
środa 9:00 – 11:00 w gabinecie dyrektora ds studenckich

zainteresowania naukowe:
bioarchaeologia, archeologia funeralna, archeologia andyjska

bibliografia:
dostępna na Academia.edu

granty:
Wykonawca w grancie NCN 2015/18/E/HS3/00106 „Kobiety i ich rola w prekolumbijskim i wczesno kolonialnym Peru: studium przypadku imperialnego grobowca z Castillo de Huarmey” kierowanym rzez dr Patrycję Prządkę-Giersz

Kierownik w grancie NCN 2018/02/X/HS3/00850 „Analiza pochówku przedstawiciela diaspory chińskiej na st. Castillo de Huarmey, Peru”