Katedra Archeologii Epoki Kamienia

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 2.15, 0.30 i 3.24, tel. +48 22 55 22 842

kierownik katedry:
prof. dr hab. Karol Szymczak

pracownicy:
dr hab. Dariusz Manasterski
dr hab. Claudio Berto
dr Marcin Białowarczuk
dr hab. Witold Gumiński
dr hab. Małgorzata Kot
dr Michał Przeździecki
dr hab. Katarzyna Pyżewicz
dr Katarzyna Januszek
dr Karolina Bugajska
mgr Artur Grabarek

doktoranci:
mgr Aleksandra Cetwińska
mgr Grzegorz Czajka
mgr Natalia Gryczewska
mgr Michał Leloch

Badania w Uzbekistanie

granty realizowane w katedrze:

 1. Wysokogórskie stanowiska ze sztuką naskalną w wąwozie Kyzyl Dara w Uzbekistanie
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Karol Szymczak
  Główny wykonawca: mgr Michał Leloch
  Grant finansowany przez: NCN PRELUDIUM BIS 2; nr 2019/35/O/HS3/03051
 1. Chemiczne ślady aktywności człowieka w jaskiniach jurajskich. Zastosowanie wybranych biomarkerów lipidowych oraz analiz WWA do osadów ze stanowisk archeologicznych
  Kierownik projektu: mgr Natalia Gryczewska
  Grant finansowany przez: NCN PRELUDIUM; nr 2021/41/N/HS3/02369
 1. Chronologia bezwzględna pochówków i luźnych kości ludzkich ze stanowisk łowiecko-zbierackich epoki kamienia Dudka i Szczepanki na Mazurach
  Kierownik projektu: dr Karolina Bugajska
  Grant finansowany przez: NCN Opus 20; nr 2020/39/B/HS3/02375
 1. Podejście paleoekologiczne do stanowisk archeologicznych: Kontekst paleośrodowiskowy zasiedlenia obszaru Polski południowej od późnego środkowego do górnego paleolitu
  Kierownik projektu: dr hab. Claudio Berto
  Grant finansowany przez: NCN OPUS; nr 2020/39/B/HS3/00932
 1. Analiza reliefu negatywowego. Testowanie metody.
  Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Kot
  Grant finansowany przez: NCN SONATA; 2016/21/D/HS3/02665
 1. Subneolit środkowego Mazowsza w świetle archiwalnych zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
  Kierownik projektu: dr Michał Przeździecki
  Grant finansowany przez: Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

zakończone projekty:

 1. Multidyscyplinarne studia mikroregionalne nad środkowym paleolitem południowo-zachodniej części Gór Czatkalskich (zachodnie przedgórze Tien Szanu, Uzbekistan); NCN OPUS; 2017/25/B/HS3/00520, (PI: prof. dr hab. Karol Szymczak)
 2. Trzy gatunki człowieka w Środkowym i Górnym Paleolicie w Azji Centralnej- perspektywa archeologiczna; NCN OPUS; 2011/03/B/HS3/00473, (PI: prof. dr hab. Karol Szymczak)
 3. Historia zasiedlenia jaskiń Doliny Sąspowskiej od paleolitu po nowożytność w świetle niepublikowanych źródeł z badań wykopaliskowych prof. Waldemara Chmielewskiego; NCN SONATA BIS; 2016/22/E/HS3/00486, (PI: dr hab. Małgorzata Kot)
 4. Analiza reliefu negatywowego. Testowanie metody; NCN SONATA; 2016/21/D/HS3/02665, (PI: dr hab. Małgorzata Kot)
 5. Rekonstrukcja zmian klimatycznych i środowiskowych w Centralnych Włoszech u schyłku plejstocenu i na początku holocenu. Testowanie możliwości bezpośredniego datowania radiowęglowego szczątków małych ssaków na przykładzie Grotta della Ferrovia; NCN MINIATURA-4; 2020/04/X/ST10/01659, (PI: dr hab. Claudio Berto)

badania archeologiczne prowadzone w Katedrze:

 1. Środkowopaleolityczne stanowisko otwarte Zwoleń k/Radomia
 2. Kuksaray 2- środkowopaleolityczne lessowe stanowisko otwarte położone na zachodnich przedgórzach Tien-Szanu, vielayet Angren (Uzbekistan)
 3. Kyzyl Dara- wysokogórskie stanowisko z rytami naskalnymi położonymi na zachodnich przedgórzach Tien- Szanu (Uzbekistan)
 4. Badania sondażowe na stanowiskach jaskiniowych położonych na zachodnich przedgórzach Tien-Szanu (Uzbeksitan)
 5. Jaskinia Pod Oknem (Wisieluch) k/Kroczyc pow. Zawiercie – stanowisko górnopaleolityczne położone w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej
 6. Getahovit 2 – obozowisko jaskiniowe z okresu górnego paleolitu, późnego neolitu i chalkolitu w regionie Tavush, północna Armenia.
 7. Szczepanki (Mazury) – obozowisko łowców-zbieraczy z epoki kamienia
 8. Dudka (Mazury) – cmentarzysko i obozowiska łowców-zbieraczy z epoki kamienia