Dyżury zdalne

Szanowni Studenci,
w razie konieczności kontaktu ze mną, bardzo proszę o maila – po nim możemy się spotkać na Google Meet i przedyskutować problem.

Przypominam, że podania należy składać przez USOS, wygenerować PDF i przesłać do mnie kopię wykorzystując do tego maila w domenie uw.edu.pl.
Dr Wiesław Więckowski

Zmiany w sesji

Szanowni Studenci,
odwołuję niniejszym wszystkie egzaminy zdalne, które miały być prowadzone przez Prof. R. Chowaniec. O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani najpóźniej na 7 dni przed nim.

Inne zmiany w załączeniu: harmonogram.
Proszę studentów o kontakt z Prowadzącymi w celu ustalenia szczegółów.

Przypominam też, że egzaminy w trybie zdalnym przeprowadzane są zgodnie z zasadami zawartymi w zarządzeniu Rektora UW z dnia 4 maja 2020 roku.
Dr Wiesław Więckowski

Sesja letnia 2020

Szanowni Państwo,
poniżej w linku lista egzaminów zgłoszonych w sesji letniej. Pracowników proszę o poinformowanie Studentów o terminach i wymaganiach związanych z użytymi aplikacjami, Studentów proszę o skontaktowanie się z Prowadzącymi w celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości.
Przypominam, że istnieje wymóg używania adresów w domenie uw.edu.pl do wszelkich kontaktów i logowań w trakcie sesji (Informacja o kontach DLA STUDENTÓW, DLA PRACOWNIKÓW).
POWODZENIA!

Spis zgłoszonych egzaminów i zaliczeń.

Studentom przypominam również, że jeśli będą składać jakiekolwiek podania przez USOS, musza je 1) napisać; 2) wygenerować PDF; 3) przesłać PDF z wyjaśnieniem mailem do zastępcy deyrektora ds. studenckich; 4) poprosić o przesłanie maila pracownika, który ma poprzeć lub potwierdzić podanie (jeśli jest taka potrzeba). Należy używać maila w domenie uw.edu.pl

Obrony zdalne

Szanowni Państwo,
ukazało się zarządzenie nr 120 Rektora UW z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. Proszę o zapoznanie się z nim i zastosowanie w trakcie nadchodzących obron prac licencjackich i magisterskich.
Informacje i wskazówki TU.
Jednocześnie przypominam, że poprzednie rozporządzenia co do zasady wykluczyły możliwość przeprowadzania obron stacjonarnie.

Wykopaliska 2020

Szanowni Państwo,
ostatnie rozporządzenia umożliwiają rozpoczęcie przygotowań do przeprowadzenia ćwiczeń terenowych w postaci wykopalisk.
Proszę zatem Państwa o:
– skontaktowanie się z prowadzącymi ćwiczenia, oni dysponują informacjami jakie wytyczne obowiązują przy organizacji wykopalisk
– liczebność grup będzie mocno ograniczona (do 10 osób na turnus)
– studentów III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich, którzy muszą zrealizować wykopaliska aby zakończyć studia a nie są zapisani na ćwiczenia proszę o kontakt z Panem Marcinem Wagnerem – istnieje możliwość wzięcia udziału w wykopaliskach prowadzonych na terenie Warszawy (jeśli będą miejsca, mogą się o nie starać również pozostali studenci)
– studenci, którym do zakończenia studiów brakuje do 50 godzin ćwiczeń mogą wystąpić z prośbą o „odrobienie wykopalisk” na terenie Instytutu (podczas pracy z materiałem w magazynach)
– studenci, którzy z przyczyn zdrowotnych (lub innych) nie mogą realizować brakujących ćwiczeń wykopaliskowych, mogą realizować część tych ćwiczeń w formie pracy w instytucji typu muzeum (lub innej, która ma związek z archeologią), przy czym kontakt z taką instytucją leży po stronie studenta
– studenci, którzy nie będą chcieli wziąć udziału w ćwiczeniach z różnych względów (wymagane uzasadnienie), mogą wystąpić z podaniem o przesunięcie konieczności realizacji ćwiczeń na kolejny rok bez żadnych konsekwencji (nie dotyczy studentów III roku st. licencjackich i II st. magisterskich).
W razie pytań pozostaję do dyspozycji
Dr Wiesław Więckowski

Wykopaliska 2020

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do informacji, które zostały przekazane w mailu i w trakcie posiedzenia Rady Instytutu informuję, że czekam na dane związane z planowanymi przez Państwa badaniami wykopaliskowymi w sezonie letnim. Odbywać się będą mogły tylko te badania, które wypełniają wytyczne.

Dane powinny zawierać opis bazy noclegowej (w zakresie związanym z wytycznymi), proponowane daty przeprowadzenia ćwiczeń, a także, jeśli Państwo mają już takie dane, listę studentów, którzy, to bardzo ważne, wyrazili zgodę na uczestnictwo w badaniach. Studentów, przed prośbą o zgodę, proszę zapoznać z wytycznymi i wymaganiami (zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń).

Przypominam, że pierwszeństwo w zapisach mają studenci III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich, którzy muszą zrealizować ćwiczenia wykopaliskowe aby móc uzyskać absolutorium i przystąpić do obrony dyplomu. Przypominam również, że student może zrezygnować z udziału w wykopaliskach (w sytuacjach opisanych w wytycznych i w informacjach dla studentów na stronie Instytutu).

Informacje proszę przysyłać do mnie.  Czekam na nie do 17 czerwca.
Dr Wiesław Więckowski