Konwersatoria z profili tematycznych

Konwersatoria z profili tematycznych, 8 × 30h, zal, 8 × 2 ECTS

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

A. Profil: Archeologia cyfrowa (pula proponowanych zajęć)

A.1. Warsztat dokumentacji cyfrowej:  Warsztat dokumentacji cyfrowej (30h) (sem. let.) – W. Małkowski – czw. 13.15-14.45, s. 1.11

A.2. Analiza danych przestrzennych: Analiza danych w oparciu o GIS (30h) (sem. let.) – J. Chyla – czw.11.30-14.30, s. 1.11

A.3. Wprowadzenie do statystyki: Wprowadzenie do analizy danych (30h) (sem. zim.) – R. Fetner – pon. 15.00-16.30, s. 1.11

A.4. Bazy danych w archeologii: Laboratorium z analizy danych (30h) (sem. let.) – R. Fetner – pon. 15.00-16.30, s. 1.11

B. Profil: Archeometria (pula proponowanych zajęć)

B.1. Chemia dla archeologów (30h) – O. Syta (30h) (sem.zim.) – śr. 15.00-16.30, s. 2.06A

B.2. Sedymentologia dla archeologów  (30h) (sem.zim.) – M. Krajcarz – wt. 18.30-20.00, s. 1.14

B.3. Środowisko przyrodnicze w czwartorzędzie (30h) – A. Mueller-Bieniek (30h) – szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie

B.4. Archeometria – metody badawcze i ich zastosowanie: Archeometria i paleoekologia (30h) (sem. zim.) – R. Fetner –śr. 11.3-­13.00, s. 1.11

B.5. Podstawy konserwacji dla archeologów (30h) (sem.let.) – J. Burdajewicz – śr. 15.00-16.30, s. 2.06A

 C. Profil: Człowiek-przestrzeń-środowisko (pula proponowanych zajęć)

C.1. Archeologia osadnicza:

  • Archeologia osadnicza społeczeństw pradziejowych (30h) (sem. let.) – M. Białowarczuk – wt. 13.15–14.45, s. 2.12
  • Archeologia Ameryki Północnej i Środkowej (30h) (sem. zim.) – J. Szymański – pon. 11.30–13.00, s. 1.10
  • Archeologia krajobrazów przeszłych (30h) (sem. let.) R. Chowaniec/J. Chyla/T. Nowakiewicz – pon. 11.30–13.00, s. 2.12

C.2. Archeologia szlaków handlowych (30h) – szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie

C.3. Ekonomia dawnych społeczności (pozyskiwanie surowców, wytwórczość, rynki lokalne):

  • Władza bogactwo i prestiż we wczesnym średniowieczu (30h) (sem. let.) – T. Nowakiewicz – pon. 9.45–11.15, s. 1.18
  • Ceramika na Bliskim Wschodzie-tradycje i technologie (30h) (sem. let.) – A. Smogorzewska–wt. 9.45–11.15, s. 1.10

C.4. Kultura duchowa dawnych społeczeństw:

  •  Wierzenia i duchowość społeczności pradziejowych w Europie (30h) (sem. let.) – A. Klecha– śr. 16.45–18.15, s. 2.06 A

C.5. Archeologia procesów społecznych (30h):

  • Władza, wojna, wymiana. Celtowe i Germanie w ostatnich wiekach przed Chrystusem (30h) – A. Maciałowicz (sem. let.) – wt. 13.15-14.45, s. 2.07

C.6. Archeologia obrazu:

szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie

D. Profil: Humanistyczny warsztat badawczy archeologa (pula proponowanych zajęć)

D.1. Epigrafika: Greka dla zaawansowanych (30h) (sem. zim.) – T. Derda – czw. 13.15–14.45, s. 1.14

D.2. Tekst i kontekst – źródła historyczne w konfrontacji z archeologią:

  • Dokumentacja i interpretacja badań archeologicznych – przykład Khirbet es Samra oraz Chhim (30h) (sem. zim.) – T. Waliszewski – wt. 13.15–14.45, s. 2.12
  • Mozaika a kontekst na podstawie najnowszych badań (30h) (sem. zim.) – M. T. Olszewski – śr. 11.30–13.00, s. 2.06

D.3. Numizmatyka: Moneta jako źródło archeologiczne (30h) (sem. let.) – P. Jaworski – czw. 11.30-13.00, s. 2.06A

D.4. Warsztat badawczy historyka:  Łacina średniowieczna (2 × 30h) – T. Płóciennik – wt. 16.45-18.15, s. 1.10

D.5. Ikonografia: Zwierzęta w ikonografii (30h) (sem. let.) – J. Wołoszyn – pon. 15.00-16.45, s. 2.07

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich