Plan zajęć II roku studiów magisterskich

Zajęcia dla II roku studiów II stopnia (magisterskich)

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o zajęciach oraz terminy odbywania zajęć znajdują się w systemie USOS.


Zajęcia w roku akad. 2022/23


1. Seminarium magisterskie, 60h, zal, 9 ECTS + przygotowanie pracy magisterskiej 20 ECTS

Seminarium do wyboru z listy seminariów magisterskich.

2. Zajęcia pomocnicze do seminarium, ćwiczenia/konwersatorium, 3 × 30h, zal, 3 × 2 ECTS

Zajęcia pomocnicze do wyboru z listy konwersatoriów specjalizacyjnych. Zaleca się konsultację doboru zajęć pomocniczych z promotorem. W uzasadnionych przypadkach można wystąpić do Prodziekana ds. studenckich z prośbą o uznanie zajęć spoza programu studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku archeologia (np. zajęć z innych kierunków lub niezaliczonych wcześniej zajęć z I stopnia).

4. Zajęcia konwersatoryjne, 2 × 30h, zal, 2 × 2 ECTS

Do wyboru z 4 profili tematycznych — lista zajęć konwersatoryjnych

5. Obowiązkowy wykład ogólnohumanistyczny, 30h, egz, 2 ECTS

      • Archeologia – spojrzenie z ukosa. Kino, literatura i filozofia w dyskursie archeologicznym – (30h) (sem. zim.) A. Dzbyński

6. Wykład monograficzny, wykład, 2 × 30h, egz, 2 × 2 ECTS

Wykład do wyboru z listy.

7. Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN), wykład, 2 × 30h, egz, 2 × 2,5 ECTS

Wykład do wyboru z listy.

I-II.8. Ćwiczenia warsztatowe (praktyki muzealne), ćwiczenia, 60h, zal, 5 ECTS

Celem ćwiczeń warsztatowych jest praktyczna nauka pracy nad materiałem archeologicznym pozyskanym w trakcie badań wykopaliskowych,
np. inwentaryzacji, klasyfikacji zabytków, interpretacji, dokumentacji. Zajęcia te wprowadzają studenta w istotny etap procesu badawczego.


Ćwiczenia terenowe – wyjaśnienie

Około marca każdego roku studenci powinni sprawdzić informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w Sekcji Studenckiej Dziekanatu WA

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w REGULAMINIE ĆWICZEŃ TERENOWYCH NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA.