Północne Mazowsze – cmentarzysko z grobami książęcymi

Kierownik badań: Andrzej Szela
Miejsce badań: Północne Mazowsze
Kraj: Polska
Instytucje uczestniczące w badaniach: Instytut Archeologii UW
Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków,
Fundacja Wydziału Historycznego „Varia”
Charakter stanowiska: cmentarzysko i osada
Datowanie: młodszy okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich, okres wędrówek ludów
Opis:  Prace na stanowisku rozpoczęły się w roku 2018. W ich trakcie odsłonięto ponad trzydzieści obiektów archeologicznych, w tym pierwszy położony na wschód od Wisły pochówek książęcy z okresu wpływów rzymskich. Grób ten zawierał cztery rogi do picia, w tym dwa zakończone byczymi główkami, dwa brązowe naczynia, ostrogę ze srebrnymi aplikacjami okucie końca pasa, zapinkę oraz złoty pierścień. Na pobliskiej osadzie znaleziono natomiast skarb rzymskich denarów.

wybrane znaleziska z sezonu 2018

Więcej informacji:

https://warszawa.onet.pl/mazowsze-grob-ksiazecy-sprzed-blisko-2-tys-lat/fex17sq

https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,odkryli-bogaty-grob-sprzed-dwoch-tysiecy-lat-to-absolutny-unikat,282502.html?fbclid=IwAR1ogaOfDjyzX1DVRbXWv0hUzd1vq4UIUpSz3QA__mMaRa9AEUz7l0vSv-o

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C32402%2Cmazowieckie-archeolodzy-odkryli-grob-ksiazecy-sprzed-blisko-2-tys-lat.html

https://www.youtube.com/watch?v=3lOPWoIjzuk&t=12s

https://www.youtube.com/watch?v=73EGpAvfUh8&t=1072s

https://www.youtube.com/watch?v=3lOPWoIjzuk

https://www.youtube.com/watch?v=WlUK0gBj5UY

https://www.youtube.com/watch?v=8SKwlKYn7z8

https://www.youtube.com/watch?v=2XslYvRX2K4

https://www.youtube.com/watch?v=yZ1BZcDG9lY

https://www.youtube.com/watch?v=ihufyWbcI0g

https://www.youtube.com/watch?v=_xu_WKo_J8U

https://www.youtube.com/watch?v=Se-9vUtJWXk