Aleksander Bursche

Aleksander Bursche
prof. dr hab. Aleksander Bursche

e-mail:
abursche@yahoo.com

dyżury:
środa 13:00 – 15:00

pokój:
327

zainteresowania naukowe:
Archeolog i numizmatyk, od 1980 r. wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i visiting professor na innych uczelniach Europy i USA, fellow Wolfson College w Oksfordzie, Amerykańskiej Akademii w Rzymie, Fundacji Aleksandra von Humboldta i Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, przewodniczący Rady DARIAH-PL (http://dariah.pl/), członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik (http://www.kopernik.org.pl/) i Arbeitsgemeinschaft zur Archäologie der Sachsen und ihrer Nachbarvölker in Nordwesteuropa (https://www.sachsensymposion.org/allgemeine-informationen).
Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kontaktów świata antycznego z Barbaricum, numizmatyki starożytnej, popularyzacji archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Byłem pomysłodawcą i współorganizatorem Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Uczestniczyłem w wielu międzynarodowych projektach badawczych, m.in. koordynowałem projekt NCN „Maestro” p.t. „Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły” (www.mpov.uw.edu.pl), NPRH pt. „Znaleziska monet rzymskich z ziem Polski i historycznie z Polską związanych”(https://coindb-prod.ocean.icm.edu.pl/AFE_PL/) oraz Beethovena pt. IMAGMA (www.imagma.eu). W 2014 r. zostałem odznaczony przez Prezydenta RP orderem Polonia Restituta „za wybitne osiągnięcia w badaniach i edukacji archeologicznej oraz w ochronie i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego”, a w 2015 r. Gilljam Prize przez Royal Numismatic Society (Londyn) w dziedzinie antycznej numizmatyki.
Od 2015 r. jestem członkiem Komitetu Międzynarodowej Rady Numizmatycznej (https://www.inc-cin.org/) i głównym organizatorem XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego, który dobędzie się we wrześniu 2021 r. w Warszawie (http://inc2021.pl/)

bibliografia:
Aleksander Bursche

Skip to content