Bursche Aleksander

Aleksander Bursche
prof. dr hab. Aleksander Bursche
Katedra Numizmatyki i Muzealnictwa

e-mail:
abursche@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 827

dyżury:
środa 12.00–14.00, pokój 3.27

zainteresowania naukowe:
Archeolog i numizmatyk, od 1980 r. wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i profesor wizytujący na innych uczelniach Europy i USA, fellow Wolfson College w Oksfordzie, Amerykańskiej Akademii w Rzymie, Fundacji Aleksandra von Humboldta i Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, przewodniczący Rady DARIAH-PL, wiceprzewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik.

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kontaktów świata antycznego z Barbaricum, numizmatyki starożytnej, popularyzacji archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Byłem pomysłodawcą i współorganizatorem Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Uczestniczyłem w wielu międzynarodowych projektach badawczych, m.in. koordynowałem projekt NCN „Maestro” p.t. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i
Wisły, NPRH pt. Znaleziska monet rzymskich z ziem Polski i historycznie z Polską związanych oraz Beethovena pt. IMAGMA. W 2014 r. zostałem odznaczony przez Prezydenta RP orderem Polonia Restituta „za wybitne osiągnięcia w badaniach i edukacji archeologicznej oraz w ochronie i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego”, a w 2015 r. Gilljam Prize przez Royal Numismatic Society (Londyn) w dziedzinie antycznej numizmatyki.
Jestem wiceprezydentem Komitetu Międzynarodowej Rady Numizmatycznej i byłem głównym organizatorem XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego, który dobył się we wrześniu 2022 r. w Warszawie.

bibliografia:
Aleksander Bursche