Odpłatność za studia podyplomowe

Czas trwania studiów: rok akademicki : (dwa semestry)

Opłaty: 3000,00 zł (I semestr: 1500,00 zł., II semestr: 1500,00 zł)
Wpłata może być dokonywana w całości na początku pierwszego semestru, albo w dwóch ratach po 1500 PLN na początku każdego z semestrów.

DODATKOWO PŁATNE:
W ramach studiów, studenci mają obowiązek wziąć udział w terenowych archeologicznych ćwiczeniach podwodnych – 30 godzin (1 tydzień) – grupy do 10 osób. Dostępne będą różne warianty do wyboru: ćwiczenia na stanowiskach archeologicznych w Polsce lub ćwiczenia za granicą (m.in. Ukraina – rejon Oczakowa). W zależności od wyboru kierunku studenci sami pokrywają koszty wyjazdu i pobytu na ćwiczeniach (orientacyjna cena w Polsce: 1000 – 2000 pln, zagranica od 2500 pln)