Program studiów – Archeologia podwodna

Studia podyplomowe, niestacjonarne, zaoczne.
Zajęcia będą miały formę: wykładów, warsztatów, konwersatoriów, ćwiczeń, ćwiczeń terenowych, objazdów naukowych. Program obejmuje podstawy archeologii, ze szczególnym uwzględnieniem archeologii podwodnej. Prezentuje również, zagadnienia z zakresu konserwacji zabytków, geologii dna morskiego, szkutnictwa, zasad bezpieczniej pracy pod wodą.

Studia podyplomowe „Archeologia podwodna” obejmują 198 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, trwają dwa semestry.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty – forma zajęć:

Archeologia podwodna Morza Bałtyckiego i Północnego – wykład 12 godz.
Archeologia podwodna Morza Czarnego – wykład 8 godz.
Archeologia podwodna Morza Śródziemnego i Adriatyku – wykład 12 godz.
Archeologia podwodna na śródlądziu – wykład 12 godz.
Archeologia Morska – wykład 4 godz.
Szkutnictwo dla archeologów – warsztaty 4 godz.
Źródłoznawstwo archeologii podwodnej – wykład 16 godz.
Historia nurkowania i archeologii podwodnej – warsztaty 4 godz.
Metodyka archeologicznych badań podwodnych – konwersatorium 16 godz.
Fotografia archeologiczna i fotografia podwodna – warsztaty 10 godz.
Rysunek – warsztaty 8 godz.
Konserwacja zabytków – wykład 4 godz., warsztaty 8 godz.
Muzealnictwo – warsztaty 4 godz.
Ochrona podwodnego dziedzictwa archeologicznego – wykład 4 godz.
Geologia dna morskiego – ćwiczenia 8 godz.
Bioarcheologia – konwersatorium 6 godz.
Fizjologia i patofizjologia nurkowania dla archeologów – wykład 4 godz.
Fizyka nurkowa dla archeologów – konwersatorium 4 godz.
Wstęp do archeologii dla nurków – wykład 16 godz.
Metodologia pisania pracy rocznej – warsztaty 1,5 godz.
Ochrona Własności intelektualnej – wykład 1,5 godz.
BHP – wykład 1,5 godz.

Ćwiczenia terenowe – 30 godz.