Program studiów – Archeologia podwodna


Badania strefy pływowej wyspy Failaka (Kuwejt). Fot. Magdalena Sugalska

Aktualności ¦ Rekrutacja ¦ Odpłatność ¦ Program

Studia podyplomowe, niestacjonarne.
Studia podyplomowe „Archeologia podwodna” obejmują 190 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, trwają trzy semestry (2023/2024).

L.P Nazwa zajęć Forma zajęć Liczba godzin

(RAZEM)

Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Punkty ECTS

 

1 Archeologia podwodna Morza Bałtyckiego i Północnego wykład 12 12 2
2 Archeologia Podwodna Morza Czarnego wykład 6 6 1
3 Archeologia Podwodna Morza Śródziemnego i Adriatyku wykład 10 10 1,5
4 Archeologia podwodna na śródlądziu wykład 10 10 1,5
5 Wstęp do archeologii morskiej wykład 2 2 0,5
6 Szkutnictwo dla archeologów Wykład/ warsztaty 8 6 2 1,5
7 Źródłoznawstwo w archeologii podwodnej Wykład/ ćwiczenia 16 10 6 3
8 Historia nurkowania i archeologii podwodnej wykład 4 4 1
9 Metodyka i techniki archeologicznych badań podwodnych Wykład/ ćwiczenia 20 8 12 4
10 Konserwacja zabytków Wykład/ warsztaty 10 4 6 2
11 Muzealnictwo Warsztaty 4 4 1,5
12 Ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego Wykład/ konwersatorium 6 4 2 1,5
13 Geologia dna morskiego Wykład/ warsztaty 8 4 4 2
14 Bioarcheologia Wykład/ ćwiczenia 10 4 6 2
15 Fizyka nurkowa dla archeologów Wykład 2 2 0,5
16 Wstęp do archeologii Wykład 16 16 2
17 Metodyka pisania pracy rocznej Warsztaty 2 2 1
18 Ochrona własności intelektualnej Wykład 2 2 0,5
19 BHP Wykład 4 4 1
20 Ćwiczenia terenowe Ćwiczenia 30 30 7
21 Seminarium dyplomowe seminarium 8 8 3
  RAZEM   190 108 82 40