Odpłatność za studia podyplomowe

Czas trwania studiów: rok akademicki : (dwa semestry)

Opłaty: 3000,00 zł (I semestr: 1500,00 zł., II semestr: 1500,00 zł)
Wpłata może być dokonywana w całości na początku pierwszego semestru, albo w dwóch ratach po 1500 PLN na początku każdego z semestrów. Student dokonuje wpłat na specjalnie wygenerowane indywidualne subkonto. Płatność jest możliwa tylko przelewem.

 

DODATKOWO PŁATNE:
W ramach studiów, studenci mają obowiązek wziąć udział w terenowych archeologicznych ćwiczeniach podwodnych – 30 godzin (1 tydzień) – grupy do 10 osób. Dostępne będą różne warianty do wyboru: ćwiczenia na stanowiskach archeologicznych w Polsce lub za granicą (m.in. Ukraina – rejon Oczakowa, Chorwacja – wyspa Vis lub Hvar). Studenci sami pokrywają koszty wyjazdu i pobytu na ćwiczeniach terenowych (koszty te nie są wliczone w czesne). W zależności od wyboru miejsca orientacyjna cena w Polsce: 1000–2000 PLN, za granicą od 2500 PLN.