Odpłatność za studia podyplomowe


Warsztaty archeologii podwodnej w Chorwacji, wyspa Vis. Fot. Michał Piekarewicz

ZARZĄDZENIE NR 2 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ
WYDZIAŁU ARCHEOLOGII z dnia 23 stycznia 2023 r.
w sprawie wysokości i harmonogramu opłat za usługi edukacyjne na studiach
podyplomowych Archeologia podwodna w roku akademickim 2023/2024
DWARCH.2023.9.ZKJD.2

Czas trwania studiów: trzy semestry 2023/2024

Ustala się opłatę za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych „Archeologia podwodna” na 4000 PLN.

HARMONOGRAM OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE:

1. Opłata za studia podyplomowe Archeologia podwodna jest wnoszona
jednorazowo lub w ratach.
2. Studenci kierunku Archeologia podwodna wnoszą opłaty za kształcenie
w następujących terminach:
a) osoby wnoszące opłatę jednorazowo: opłata 4 000 zł do 15 kwietnia 2023 r.;
b) osoby wnoszące opłatę w 2 ratach: I rata – 2 000 zł do 15 kwietnia 2023 r.;
II rata – 2 000 zł do 31 grudnia 2023 r.
c) osoby wnoszące opłatę w 3 ratach: I rata – 1 500 zł do 15 kwietnia 2023 r.,
II rata – 1 500 zł do 30 października 2023 r.; III rata – 1 000 zł do 15 kwietnia 2024 r.

SPOSÓB WNOSZENIA OPŁAT:
Studenci są zobowiązani do terminowego wnoszenia należności na indywidualne konto wskazane w systemie USOS.
Od wpłat nieterminowych pobierane są odsetki ustawowe.

DODATKOWO PŁATNE:
W ramach studiów, studenci mają obowiązek wziąć udział w terenowych archeologicznych ćwiczeniach podwodnych – 30 godzin (1 tydzień) – grupy do 10 osób. Dostępne będą różne warianty do wyboru: ćwiczenia na stanowiskach archeologicznych w Polsce (m.in. Jezioro Lubanowo, Jezioro Białe k. Augustowa) lub za granicą (m.in. Chorwacja – wyspa Vis lub inna, Bornholm). Studenci sami pokrywają koszty wyjazdu i pobytu na ćwiczeniach terenowych (koszty te nie są wliczone w czesne).

Aktualności ¦ Rekrutacja ¦ Odpłatność ¦ Program