Światowit – Tom VII (1906)

red. E. Majewski, Warszawa 1907

 

Spis rzeczy:

 

Część I. Badania oryginalne.

 

pdf icon large Leon Rutkowski, Cmentarzyska z grobami rzędowymi w Krasinie, Romatowie i Koziminach – s. 3-15

pdf icon large Leon Rutkowski, Pomiary czaszek z cmentarzysk rzędowych w powiatach Sierpeckim i Płońskim – s. 16-21

pdf icon large Leon Rutkowski, Cmentarzysko rzędowe w Korzybiu – s. 22-31

pdf icon large Leon Rutkowski, Pomiary czaszek z cmentarzyska rzędowego w Korzybiu Małem – s. 32-38

pdf icon large Leon Rutkowski, Cmentarzyska rzędowe w Rostowie, Strzeszowie, Wierzbicy, Żochowie, Blichowie i Rogowie, badane przez ś. p. Franciszka Tarczyńskiego – s. 39-43

Korespondencya

pdf icon large Leon Rutkowski, Grób ciałopalny skrzynkowy w Szerominie, w pow. Płońskim – s. 44

pdf icon large I. B. Czekieruk, Cmentarzysko ciałopalne we wsi Ostrołęce – s. 44 – 45

pdf icon large Erazm Majewski, Prośba (Dziesięcioro przykazań archeologizno-przedhistorycznych) – s. 45 – 47

pdf icon large Dzieła, które koniecznie trzeba przeczytać aby zostać czynnym miłośnikiem archeologii przedhistorycznej – s. 47

pdf icon large Erazm Majewski, Powiat stopnicki pod względem przedhistorycznym. Część 2 – s. 48 – 64

Część II. Przegląd archeologiczny.

Rozbiory i sprawozdania

pdf icon large Edward Bogusławski, „Slovanské starožytnosti”, Lubor Niederle, Praha 1902-04 [recenzja] – s. 64-66

pdf icon large „Přichod Čechů a archaeologie”, Lubor Niederle, „Český Časopis historycký”, r. 12 (1906); „Das letze Decennium der böhmischen Archäologie”, Lubor Niederle, „Čechische Revue”, (1907) I : [recenzja] – s. 66-69

pdf icon large P. Bartels, “Die Forteschritte der Lehre von den fossilen Knochenresten des Meuschen in den Jahren 1900 bis 1903”, Hermann Klaatsch „Ergebnisse der Anatomie und Entwickelungsgeschichte”, t. 12 (1902), s. 545-651 [recenzja] – s. 69-70

pdf icon large Georg Thilenius, “Die Vorgeschichte des Menschen”, G. Schwalbe, Brunświk 1904 [recenzja] – s. 71-73

pdf icon large Ksawery Chamiec, “Das letzte Decennium der böhmischen Archäologie”, Lubor Niederle, „Čechische Revue”, (1907) [recenzja] – s. 73-79

pdf icon large Hieronim Łopaciński, ”Archeołogiczeskij Kabinet Imperatorskago Warszawskago Uniwersiteta”, Teodor Wierzbowski, Warszawa 1904 [recenzja] – s. 79-80

pdf icon large S. J. Czarnowski, „Morava za praveku”, I. L. Czervinka, Berno 1902 [recenzja] – s. 80-81

pdf icon large S. J. Czarnowski, “Beiträge zur Kenntnis de Quartärzeit in Mähren”, Martin Křiž, Steinitz (Zdanice) 1903 [recenzja] – s. 82-84

pdf icon large W sprawie założenia Muzeum Starożytności – s. 84-89

pdf icon large S. J. Czarnowski, Bibliografia archeologii przedhistorycznej polskiej i Polski dotyczącej – s. 90-114

pdf icon large Sprawozdanie ze stanu i działalności Pracowni Antropologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie za rok 1905/06 – s. 115-117

pdf icon large Nowości nadesłane do redakcyi – s. 117-119