Światowit – Tom VI (1905)

red. E. Majewski, Warszawa 1905

Spis rzeczy

Część pierwsza. Badania oryginalne

pdf icon large Aleksander Bydłowski,

Mogiły w Nowosiółce w powiecie Lipowieckim gub. Kijowskiej. Z 8-ma rysunkami (Dokończenie), s. 1
pdf icon large Aleksander Bydłowski,

Mogiły w Jackowicy w pow. Lipowieckim (5 tablic i 32 rys.), s. 8
pdf icon large Erazm Majewski,

O kurhanach ze szkieletami barwionemi świata Nadczarnomorskiego, s. 31
pdf icon large Erazm Majewski,

Czaszki z Jackowicy (okres Cymmeryjski), s. 73
pdf icon large H. Wiercieński,

Groby kamienne ze szkieletami z epoki kamienia gładzonego, odkryte pod Nałęczowem w r. 1903. Z 24 rysunkami, s. 81
pdf icon large Erazm Majewski,

Hipoteza Kossiny o germańskim pochodzeniu Indoeuropejczyków, a prawda w nauce. Studyum krytyczne:
I. Wstęp i uwagi ogólne, s. 81
II. Streszczenie i krytyka, s 96

Korespondencya

pdf icon large Cmentarzysko w Poszuszwiu (Antoni Zaborski), s. 146
pdf icon large W sprawie poszukiwań starożytniczych i ochrony zabytków zamierzchłej przeszłości (Erazm Majewski), s. 148
pdf icon large Garnuszek z ozdobą sznurową falistą z Beszowy, s. 150

Część druga. Przegląd archeologiczny

pdf icon large Materyały do mapy archeologicznej. Archeologia przeddziejowa w „Słowniku geograficznym”, s. 153

Ruch naukowy
pdf icon large O rozsiedleniu przedhistorycznem Germanów w Niemczech. Streszczenie odczytu Gustawa Kossiny, s. 155
pdf icon large Słowiański Czarny bóg w Anglii (Edward Bogusławski), s. 160
pdf icon large Listy naukowe: I i II Rasa a naród. III Naród i cywilizacya (E. Majewski), s. 162

Z muzeów

pdf icon large O potrzebie muzeów naukowych (E. Majewski), s. 172
pdf icon large Zbiór przedhistoryczny (Objaśnienie do tablic XII, XIII i XIV), s. 179
pdf icon large Krótkie przepisy jak się obchodzić z przedmiotami, wydobytemi z ziemi, s. 180

Rozbiory i sprawozdania

pdf icon large Edward Bogusławski, Einführung in die Geschichte der Slaven, s. 182
pdf icon large Sophus Müller, Vei ag bygd i Brozealderen, s. 202
pdf icon large A. v. Török, Neue Untersuchungen über die Dolichokephalie, s. 202
pdf icon large A. Brückner, Mystificationen. I. Die Wahrheit über die Slavenapostel und ihr wirken. II. Künstliche Sagen. Die weise Libusza – ein Mann, s. 203
pdf icon large Książki nadesłane do redakcyi, s. 204