Światowit – Tom VIII (1907)

red. Erazm Majewski, Warszawa 1908

 

Spis rzeczy:

 

Część I. Badania oryginalne.

 

pdf icon large J. Talko-Hryncewicz, Kilka słów w kwestyi czaszek pochodzących z epoki scytyjsko-sarmackiej i o spotykanych w okresie historycznym kształtach pokrewnych z Homo primigenius – s. 1-6

pdf icon large Kazimierz Stołyhwo, Opis nowego osteoforu – s. 7-10

pdf icon large Kazimierz Stołyhwo, Czy Homo primigenius stanowi gatunek odrębny od Homo sapiens? – s. 10-34

pdf icon large E. Bogusławski, Ślady po Wendach czyli Windach (Słowianach) w dzisiejszych Niemczech, zwłaszcza zachodnich – s. 35-63

 

Korespondencya

pdf icon large Zabytki przedhistoryczne nad rzeką Chodlem, pow. puławski, gub. lubelska – s. 64-65

pdf icon large Popielnice z Marchwacza (gub. kaliska) – s. 65-67

pdf icon large Wykopaliska w Gryszczyńcach (pow. kaniowski) – s. 68

pdf icon large Nieco o zabytkach przddziejowych w Drohiczynie nad Bugiem – s. 69-72

pdf icon large Poszukiwania archeologiczne w Bereżanach (pow. augustowski) i Liszkowie (pow. sejneński) – s. 72-75

pdf icon large Wielki grot krzemienny ze wsi Tokary – s. 75-76

 

Część II. Przegląd archeologiczny

 

pdf icon large M. R. Witanowski, Materjały do mapy archeologicznej. Archeologia przeddziejowa w „Słowniku geograficznym” – s. 79-81

 

Ruch naukowy

pdf icon large K. Stołyhwo, Starożytność człowieka – s. 82-91

 

Z Muzeów

pdf icon large Erazm Majewski, Wskazówki do konserwowania wykopalisk przedhistorycznych – s. 92-104

pdf icon large Erazm Majewski, Dziesięcioro przykazań archeologiczno-przedhistorycznych – s. 105-106

 

Rozbiory i sprawozdania

pdf icon large A. Mayr, Eine vorgeschichtliche Begräbnisstätte auf Malia – s. 107-111

pdf icon large J. Jarricot, Sur quelques points de morphologie dentaire – s. 111-114

pdf icon large M. Verworn, Ein objectives Kriterium für die Beurteilung der Manufactur geschlagener Feuersteine – s. 114-118

pdf icon large J. Jarricot, Quelques dispositions rares des os du crane chez des foetus humains et des nouveau nés – s. 118-123

pdf icon large Notatka bio-bibljograficzn o prof. dr. J. Talko-Hrynewiczu – s. 124-130

pdf icon large Sprawozdanie ze stanu i działalności Pracowni Antropologicznej w Warszawie – s. 131-134