Światowit – Tom IX (1911)

red. E. Majewski, Warszawa 1911

Spis rzeczy

Część pierwsza. Badania oryginalne

pdf icon largeSt. Krukowski, Cmentarzysko mogił ciałopalnych w Jasudowie pod Sopoćkiniami (w pow. Augustowskim, gub. Suwalskiej), s. 1
pdf icon largeLeon Kozłowski, Narzędzia krzemienne okolic Warszawy, s. 22
pdf icon largeKs. A. Chotyński, Zabytki przedhistoryczne z Dratowa, Trzcińca, Żmijowisk i innych wsi w powiecie Puławskim, s. 47
pdf icon largeSt. Krukowski, Nowe stanowiska przedhistoryczne w powiatach Stopnickim i Pińczowskim, ziemi kieleckiej, odkryte w lipcu i sierpniu 1908 r., s. 71
pdf icon largeLeon Kozłowski, Sprawozdanie tymczasowe z poszukiwań w dorzeczu Przemszy, Dłubni i Szreniawy (1909 i 10 r.), s. 79
pdf icon largeE. Majewski, Dokładana reprodukcya czaszki scytyjskiej z Nowosiółki (z kurh. 5-go), przechowywanej w Muz. Majewskiego pod Nr 15765, s. 87
pdf icon largeE. Majewski, Mogiła w Łętkowicach (pow. Miechowski), s. 88
pdf icon largeStanisław Lencewicz, Czaszka z Łętkowic, s. 89
pdf icon largeE. Majewski, Jeszcze jedno naczynie neolityczne z ornamentem sznurkowym falistym, znalezione z Dziesławicach w pow. Stupnickim, s. 95

Korespondencya i drobne wiadomości

pdf icon largeWiadomości o cmentarzysku i kurhanach pod Włocławkiem, s. 97
pdf icon largeCmentarzysko w Krośniewicach w Kutnowskiem, s. 98
pdf icon largeWiadomości o grodzisku w Będkowicach na Boleszynie w powiecie Olkuskim, s. 98
pdf icon largeMiseczka srebrna z Dereczyna, s. 100
pdf icon largeOszczep krzemienny z Halas pod Międzyrzecem (gub. Siedleckiej), s. 100
pdf icon largeNotatka o cmentarzyskach, zrujnowanych w pow. Opoczyńskim, s. 101
pdf icon largeCmentarzysko rzędowe w Święcicach (pow. Płocki), s. 102
pdf icon largeZestawienie tymczasowych pomiarów, dotyczących charakterystyki antropometrycznej dawnej ludności powiatów płockiego, sierpskiego i płońskiego (z cmentarzysk rzędowych) (dr. L. Rutkowski), s. 104

Część druga. Przegląd archeologiczny

pdf icon largeBursztyn, s. 110
pdf icon largeKilka najświeższych odkryć szczątków człowieka paleolitycznego w Europie. Według G. Maccurdy (St. J. M.), s. 116
pdf icon largeMuzeum przedhistoryczne Erazma Majewskiego, s. 124
pdf icon largeKatalog treściwy zbioru przedhistorycznego ułożony porządkiem miejscowości, s. 128
pdf icon largeRozbiory i sprawozdania, s. 157