Światowit – Tom X (1912)

red. E. Majewski, Warszawa 1913

Spis rzeczy

Część pierwsza. Badania oryginalne

pdf icon large Stefan Krukowski, cmentarz grzebalny w Koziminach (w powiecie Płońskim), s. 1

pdf icon large Stanisław Lencewicz, Cmentarzyska grzebalne w pow. Płońskim, s. 9

pdf icon large Stanisław Lencewicz, Sprawozdanie z poszukiwań w Mnichu w powiecie Kutnowskim, s. 15

pdf icon large Stefan Krukowski, Kopiec w Lubiejewie (pow. Płocki), s. 21

pdf icon large Leon Kozłowski, Cmentarzysko ciałopalne w Iwanowicach na Górze Klin. (Pow. miechowski, g. Kielecka), s. 25

pdf icon large Erazm Majewski, Dwa groby ze szkieletami skurczonemi w Beszowie i Dziesławicach w Stopnickiem, s. 49

pdf icon large Stanisław Lencewicz, Szkielety skurczone z grobów neolitycznych w Złotej pod Sandomierzem, s. 53

pdf icon large Józef Kostrzewski, Grób wojownika z epoki Cesarstwa Rzymskiego z Przygodzic, w pow. Ostrowskim (w Wielkoplsce), s. 65

Korespondencya i drobne wiadomości

pdf icon large H. Lopaciński, Kilka szczegółów o zabytkach archeologicznych na Kujawach, s. 75

pdf icon large Maryan Wawrzeniecki, Kamień z misą pod Grodziskiem, s. 78

pdf icon large Józef Jodkowski, Okolice Grodna pod względem archeologicznym. Notatki z wycieczek, odbytych w latach 1904 – 1910, s. 80

pdf icon large Erazm Majewski, Dwudziestolecie Muzeum starożytności przedhistorycznych, s. 89

pdf icon large E. Majewski, Sprawozdanie z działalności naszego Muzeum (Skarbca) przedhistorycznego za rok 1912, s. 97

pdf icon large Stanisław Lencewicz, Nowe teorye pochodzenia człowieka, s. 103