Światowit – Tom XII (1924/1928)

red. W. Antoniewicz, Warszawa 1928

Spis treści

pdf icon large Od Redakcji, VII

pdf icon large Benedykt Dybowski, Wspomnienia biograficzne o archeologu i powstańcu polskim Mikołaju Witkowskim, s. 1

pdf icon large B. Dybowski, Przyczynek do badań antropologicznych, s. 5

pdf icon large B. Dybowski, Kilka uwag dotyczących stanowiska antropologji i jej przyszłej działalności, s. 11

pdf icon large Kazimierz Stołyhwo, Analiza typów antropologicznych, s. 17

pdf icon large Janina Sokołowska, Wczesnohistoryczne figury kamienne odkryte na ziemiach Polski, s. 113

pdf icon large Sprawy muzealne, s. 152

pdf icon large Prof. Er. Majewski o losach Swego Muzeum Archeologicznego, s. 152

pdf icon large Akt darowizny, s. 154

pdf icon large Zgon ś. p. prof. Er. Majewskiego, s. 157

pdf icon large Zapis ś. p. prof. Er. Majewskiego, s. 157

pdf icon large Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego im. Er. Majewskiego Tow. Naukowego Warszawskiego, s. 158