Światowit – Tom XIII (1929)

red. W. Antoniewicz, Warszawa 1929

Spis treści

pdf icon large Od Redakcji, VII

pdf icon large Antoniewicz Włodzimierz, Powstanie i losy Muzeum Archeologicznego Erazma Majewskiego, s. 1

pdf icon large Stołyhwowa Eugenja, Naczynia neolityczne z grobu skrzynkowego w Smoszewie w pow. płońskim, s. 20

pdf icon large Przeworski Stefan, Znalezisko kruhowickie. Najstarsze ślady handlu wschodniego na ziemiach polskich, s. 32

pdf icon large Krajewska Janina, Zabytki z cmentarzyska popielnicowego w Nietulisku Dużem w pow. opatowskim, s. 69

pdf icon large Antoniewiczowa Jadwiga, Groby ciałopalne w obstawie kamiennej w Nowodworach koło Warszawy, s. 95

pdf icon large Bieńkowski Piotr, O skarbie srebrnym z Choniakowa na Wołyniu, s. 149

pdf icon large Antoniewicz Wł., Zagadkowe amforki z Ukrainy, s. 182

pdf icon large Sprawy muzealne, s. 189

pdf icon large Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego im. Er. Majewskiego T. N. W., s. 189

pdf icon large Zakład Archeologii Przedhistorycznej Uniwersytetu Warszawskiego, s. 190

pdf icon large Regulamin Redakcji „Światowita”, s. 193

Rozbiory i sprawozdania

pdf icon large E. Petersen, Die frühgermanische Kultur in Ostdeutschland und Polen, Berlin 1929, s. 194