Światowit – Tom XV (1932/33)

red. W. Antoniewicz, Warszawa 1933

Spis treści:

pdf icon large Antoniewicz Włodzimierz, Muzeum Archeologiczne im. E. Majewskiego T. N. W. w Pałacu Stasica, s. 9-22

pdf icon large Przeworski Stefan, Zagadnienia wpływów bliskiego Wschodu w kulturze fatianowskiej Rosji Środkowej, s. 23-64

pdf icon large Zakharow Alexis A., Materiały do archeologii Kaukazu. Antropomorficzne statuetki Brązowe, s. 65-115

pdf icon large Podkowińska Zofia, Miecze brązowe z Wojciechowic w pow. Jędrzejowskim w woj. Kieleckim, s. 116-168

pdf icon large Sulimirski Tadeusz, Kultura grobów skrzynkowych i podkloszowych w Małopolsce Wschodniej, s. 169-178

pdf icon large Korduba Miron, Wschodnio-germańskie drogi handlowe przez Ukraine około poł I tys. p. n. Ch., s. 179-191

pdf icon large Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego im. E. Majewskiego T. N. W., s. 192-196

pdf icon large Regulamin Muzeum Archeologicznego im. E. Majewskiego T. N. W, s. 196

pdf icon large Recenzje i Sprawozdania, s. 197-200

pdf icon large Regulamin redakcji Światowida, s. 200