Światowit – Tom XVI (1934/35)

red. W. Antoniewicz, Warszawa 1936

Spis treści:

pdf icon large Antoniewicz Włodzimierz, O Państwowy Instytut Archeologiczny, s. 9-14

pdf icon large Vaufrey R., Stratygrafia kapska, s. 15-34

pdf icon large Ayrapaa Aarne, Datowanie geograficzne w prehistorji Finlandii, s. 35-46

pdf icon large Skutil Josef, Przegląd paleolitycznych stanowisk na Morawach, s. 47-78

pdf icon large Podkowińska Zofia, Grób skrzynkowy neolityczny w Poniatówce pow. Chełmski, woj. Lubelskie, s. 79-96

pdf icon large Kutz Tadeusz, Zabytki neolityczne z jam mieszkalnych w Poskwitowie, s. 97-116

pdf icon large Bryk Jan, Badania archeologiczne w Ostapiu na Podolu, s. 117-144

pdf icon large Antoniewicz Włodzimierz, O kilku oszczepach krzemiennych znalezionych na ziemiach Polskich, s. 145-158

pdf icon large Majewski Kazimierz, Gliniane modele chat kultury ceramiki malowanej na Ukrainie, s. 159-174

pdf icon large Pawłowski Aleksander, Wykopaliska moszczenickie, s. 175-182

pdf icon large Reyman Tadeusz, Zarys kierunków rozwojowych muzealnictwa prehistorycznego w Niemczech, s. 183-206

pdf icon large Antoniewicz Włodzimierz, Trzy ważne kongresy międzynarodowe, s. 207-254

pdf icon large Gąsiorowski S. J., Wykopaliska i badania archeologiczne Pontyfikalnego Instytutu Bibilijnego w Dolinie Jordanu na tle archeologii palestyńskiej, s. 255-272

pdf icon large Sprawy muzealne, s. 273-285

pdf icon large Rozbiory i sprawozdania, s. 286-291

pdf icon large Regulamin redakcji Światowida, s. 291-292