Lista uchwał Rady Dydaktycznej

Lista uchwał Rady Dydaktycznej kierunków Archeologia i Archaeology (Studies in English)

Uchwała 6/2021 z dnia w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na kierunku Archaeology (Studies in English) (pdf)
Uchwała 5/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na kierunku Archeologia (pdf)
Uchwała 4/2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia tabel dotyczących rodzaju opłat za usługi edukacyjne oraz za powtarzanie zajęć i zajęcia nieobjęte programem studiów na kierunku Archaeology (Studies in English) (pdf)
Uchwała 3/2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia tabel dotyczących rodzaju opłat za usługi edukacyjne oraz za powtarzanie zajęć i zajęcia nieobjęte programem studiów na kierunku Archeologia (pdf)
Uchwała 2/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na kierunku Archaeology (Studies in English)
Uchwała 1/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na kierunku Archeologia (pdf)
Rok 2020
Uchwała 10/2020 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Ćwiczeń Terenowych oraz sylabusów dla zajęć: ćwiczenia powierzchniowe i ćwiczenia wykopaliskowe (pdf)
  • załącznik 1 – REGULAMIN ĆWICZEŃ TERENOWYCH NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA (pdf)
  • załącznik 2 – KARTA ĆWICZEŃ WYKOPALISKOWYCH (pdf)
  • załącznik 3 – SYLABUS: Ćwiczenia wykopaliskowe – studia licencjackie (pdf)
  • załącznik 4 – SYLABUS:  Ćwiczenia wykopaliskowe – studia magisterskie (pdf)
  • załącznik 5 – SYLABUS:  Ćwiczenia powierzchniowe – studia licencjackie (pdf)
  • załącznik 6 – SYLABUS: Ćwiczenia powierzchniowe – studia magisterskie (pdf)
Uchwała 09/2020 z dnia 31 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta na kierunku Archeologia (pdf)
Uchwała 08/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmian zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Archaeology (Studies in English) (pdf)
  • załącznik 1 – ZASADY REKRUTACJI 2021/2022 (pdf)
  • załącznik 2 – HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021/2022 (pdf)
Uchwała 07/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmian zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Archeologia (pdf)
  • załącznik 1 – ZASADY REKRUTACJI 2021/2022 (pdf)
  • załącznik 2 – HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021/2022 (pdf)
Uchwała 06/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku Archaeology (Studies in English) (pdf)
  • załącznik 1 – Regulamin przygotowania i obrony pracy licencjackiej na kierunku Archaeology (Studies in English) (pdf)
  • załącznik 2 – Regulamin przygotowania i obrony pracy magisterskiej na kierunku Archaeology (Studies in English) (pdf)
Uchwała 05/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku Archeologia (pdf)
  • załącznik 1 – Regulamin przygotowania i obrony pracy licencjackiej na kierunku Archeologia (pdf)
  • załącznik 2 – Regulamin przygotowania i obrony pracy magisterskiej na kierunku Archeologia (pdf)
Uchwała 04/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na kierunku Archaeology (Studies in English) (pdf)
  • załącznik 1 – ZASADY REKRUTACJI 2020/2021 (pdf)
  • załącznik 2 – HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021/2022 (pdf)
  • załącznik 3 – Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów i finalistów olimpiad na rok akademicki 2024/2025 (pdf)
Uchwała 03/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na kierunku Archeologia (pdf)
  • załącznik 1 – ZASADY REKRUTACJI 2020/2021 (pdf)
  • załącznik 2 – HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021/2022 (pdf)
  • załącznik 3 – Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów i finalistów olimpiad na rok akademicki 2024/2025 (pdf)
Uchwała 02/2020 z dn. 19.02.2020 r. wysokość opłat za usługi edukacyjne prowadzone na kierunku Archeologia i Archaeology (Studies in English) (pdf)

Uchwała 01/2020 z dn. 22.01.2020 r. w sprawie powołania przewodniczącego Rady Dydaktycznej (pdf)

Spotkanie informacyjne 4.11 dotyczące nowych zasad przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na kierunku Archeologia i Archaeology (Studies in English)

Szanowni Państwo!

Zgodnie z informacją przedstawioną podczas ostatniej Rady Wydziału serdecznie zapraszam do zapoznania się z nowymi regulaminami dyplomowania obowiązującymi na kierunkach Archeologia i Archaeology (Studies in English) od 1 października bieżącego roku – pliki zawierające teksty regulaminów znajdują się na stronie Rady Dydaktycznej (https://www.archeologia.uw.edu.pl/komisja-dydaktyczna/). Zainteresowanych również informuję, że informacja o zakresie obowiązków i dotychczasowym funkcjonowaniu Rady Dydaktycznej prezentowana na Radzie Wydziału Archeologii w dn. 28.10.2020 r. jest już dostępna na stronie wydziału (bezpośredni link: https://www.archeologia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/RADA-DYDAKTYCZNA-1.pdf).

Jednocześnie serdecznie zapraszam na spotkanie online za pośrednictwem Google Meet w dniu 4 listopada o godz. 17:00 (meet.google.com/xpu-posa-wpa), na którym postaram się przedstawić Państwu podstawowe zmiany i regulacje wprowadzone nowymi regulaminami oraz, w miarę możliwości, odpowiedzieć na Państwa pytania i wątpliwości. Materiały ze spotkania zostaną udostępnione na stronie wydziału.

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska

w imieniu Rady Dydaktycznej
Kierunków Archeologia i Archaeology (Studies in English)

Prezentacje z RW 28.10.2020 r.

Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że prezentacja, którą Państwu pokazywałam na Radzie Wydziału 28.10 została podzielona na dwie części: Obsługa dydaktyki i zakres obowiązków KJD oraz Studia i studenci archeologii w roku akademickim 2020/21. Obie prezentacje w formacie pdf znajdują się w tym miejscu. Agnieszka Tomas

Strajk 28.10.2020 r.

Szanowni Państwo! Proszę w imieniu swoim oraz Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia prof. Sławomira Żółtka, aby w dzisiejszym dniu nieobecność studentów na zajęciach nie była brana pod uwagę. Proszę również, abyście Państwo umożliwili studentom nadrobienie materiału. Pismo od Prorektora Żółtka w tej sprawie przekazuję także Państwu tutaj, a ja również popieram tę prośbę. Jednocześnie informuję, że Samorząd WA przygotował odpowiedni apel do JM prof. Alojzego Nowaka. Moje pismo do studentów opublikowałam wczoraj w tym miejscu.

Kilka słów…od Mirki Moszoro

Szanowni Państwo,
Rozpoczęłam nowy etap w swoim życiu – emerytura!
Przyszłam do Instytutu Archeologii tylko na pół roku – zostałam 15 lat🙂 Z sympatią zachowam te lata w pamięci.
Życzę Państwu wielu sukcesów, ale przede wszystkim zdrowia w tym okropnym, covidowym czasie.
Pozdrawiam serdecznie
Mirka Moszoro