Stypendia

Drodzy Studenci i Studentki!

W zakładce STYPENDIA I WSPARCIE SOCJALNE   znajdziecie informacje o stypendiach zarówno na UW, jak i poza nim. Aktualnie będzie można ubiegać się o:

  • stypendia pomostowe dla nowych studentów I roku – dla ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast do 20 tys. mieszkańców i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin. Stypendium wynosi 7000 zł
  • Stypendium Towarzystwa Copernicus – sześciomiesięczne stypendia dla studentów studiów stacjonarnych z potwierdzoną znajomością języka niemieckiego na poz. B2. Stypendium wynosi 280 EUR miesięcznie plus pokrycie kosztów podróży

Zachęcam do zapoznania się z innymi ofertami stypendiów.

Przekładanie ćwiczeń wykopaliskowych

Szanowni Państwo, otrzymałam dość dużo podań o przesunięcie ćwiczeń terenowych na kolejny rok. Dotychczas zostały one rozpatrzone pozytywnie, jednak niewykluczone, że kolejne podania będę odrzucać. Proszę pamiętać, że w przyszłym roku będzie tyle samo miejsc co w tym, a zatem w kolejnym osoby, które przesuwały wykopaliska mogą mieć problem z dostaniem się na te wymarzone wyjazdy. Proszę zatem o rozsądek przy przesuwaniu ćwiczeń na kolejne lata.

Konkurs „Graj o dziedzictwo”

Narodowy Instytut Dziedzictwa przedłuża termin zgłoszeń w konkursie „Graj o dziedzictwo” na opracowanie prototypu gry edukacyjnej, która ma pomóc w zdobywaniu wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Zwycięska gra będzie zostanie wyprodukowana i będzie wykorzystywana m.in. w ramach zajęć dydaktycznych z młodzieżą powyżej 13 roku życia. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób fizycznych oraz do osób prawnych. Zgłoszenia można przesyłać do 31 sierpnia br., na zwycięzcę czeka 10 000 zł.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Informacja o konkursie: http://edu.nid.pl/wydarzenia/graj-o-dziedzictwo-konkurs-na-opracowanie-prototypu-gry-edukacyjnej

Paulina Soboniak

Specjalista
Zespół Biura Dyrektora

t: 22 826 02 39
e: psoboniak@nid.pl

ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
www.nid.plwww.zabytek.pl

Plan zajęć studiów dziennych 2021/22

Szanowni Państwo, w załączniku znajdą Państwo plan zajęć na kierunku archeologia (studia dzienne w języku polskim I i II stopnia). Możliwe są drobne zmiany w planie, o czym będą Państwo informowani na bieżąco. Plany studiów w języku angielskim i dla studiów niestacjonarnych będą opublikowane wkrótce.

Plan zajęć dzienne PL 2021/22

Składali ofiary, pili wino. Na Cyprze odkryto miejsce starożytnych libacji.

Spożywano tam prawdopodobnie mięso zwierząt ofiarnych, a z pewnością pito wino ku czci bogów – archeolodzy odkryli w Nea Pafos na Cyprze wykute w podłożu skalnym miejsce bankietów sakralnych na wolnym powietrzu, które ma 2 tys. lat. To pierwsze tego typu miejsce odkopana na Cyprze. ,,Było to miejsce bankietów sakralnych na wolnym powietrzu, którego charakterystyczny półkolisty obrys określa się w archeologii mianem stibadium. Jego centralny punkt stanowiło koliste zagłębienie z odpływem, służące do dokonywania libacji ku czci bóstwa” – opowiada prof. Jolanta Młynarczyk z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

całość tutaj:

Konferencja “Religia i wierzenia społeczeństw pradziejowych i wczesnego średniowiecza w świetle źródeł archeologicznych i sztuki”,

Szanowni Państwo! Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Komisja Archeologiczna Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję “Religia i wierzenia społeczeństw pradziejowych i wczesnego średniowiecza w świetle źródeł archeologicznych i sztuki”, która odbędzie się w dniach 30-31 sierpnia 2021 r. w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. Pierwotnie konferencja ta miała odbyć się w lipcu 2020 r., jednak z przyczyn oczywistych (pandemia) została przełożona na rok bieżący.

Jeśli są Państwo zainteresowani wygłoszeniem referatu bądź wzięciem udziału w konferencji jako słuchacz, prosimy o wypełnienie załączonego do tej wiadomości formularza i przesłanie go wraz z abstraktem (max. 2000 znaków). w j. polskim i jeśli to możliwe także w j. angielskim, do 31 lipca na adres e-mail: m.przymorska@biskupin.pl

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Przymorska-Sztuczka Sekretariat Konferencji

dr Magdalena Przymorska-Sztuczka
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Biskupin 17, 88-410 Gąsawa
tel. [52] 30 25 025 wew. 20
e-mail m.przymorska@biskupin.pl

Wykopaliska zewnętrzne

Szanowni Państwo,
przypominam, że zgodnie z Regulaminem Ćwiczeń Wykopaliskowych na kierunku archeologia (https://www.archeologia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Uchwala_10_2020_zal_1-1.pdf):
“2. Studenci I roku studiów I stopnia są kierowani na ćwiczenia terenowe organizowane przez pracowników Wydziału Archeologii. Studenci II i III roku studiów I stopnia oraz studenci studiów II stopnia mogą wybrać ćwiczenia terenowe spoza oferty Wydziału Archeologii na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
2a. Wszystkie ćwiczenia terenowe realizowane zewnętrznie, poza organizowanymi przez Wydział Archeologii UW, wymagają uzyskania opinii opiekuna naukowego (promotora pracy licencjackiej lub promotora pracy magisterskiej) oraz zgody
Prodziekana ds. Studenckich/Kierownika Jednostki Dydaktycznej w przypadku studentów studiów stacjonarnych, a w przypadku studiów niestacjonarnych zaocznych zgody Kierownika Studium Zaocznego. Zgody takiej udziela się na podstawie porozumienia z prowadzącym badania wykopaliskowe, na których student chce odbyć ćwiczenia terenowe.”
Ponadto, z uwagi na pogarszającą się sytuację związaną z pandemią, a czasem bardzo złą sytuacją w niektórych krajach, każdy wyjazd na wykopaliska organizowane przez instytucje zewnętrzne oraz wyjazdy poza UE, wymagają wcześniejszej zgody Prodziekan ds. studenckich. Wyjazd bez zgody będzie uznany za wyjazd prywatny, nie wliczany do programu studiów.

Biblioteka w okresie wakacyjnym

Szanowni Państwo,
przypominamy, że w lipcu Biblioteka WA UW jest otwarta od poniedziałku do piątku, od godz. 10.00 do 15.00. W sierpniu natomiast Czytelnia będzie nieczynna. Jednak w wyjątkowych sytuacjach prosimy kontaktować się z nami pisząc na maila: biblioteka.archeologia@uw.edu.pl.