Stypendia

Drodzy Studenci i Studentki!

W zakładce STYPENDIA I WSPARCIE SOCJALNE   znajdziecie informacje o stypendiach zarówno na UW, jak i poza nim. Aktualnie będzie można ubiegać się o:

  • stypendia pomostowe dla nowych studentów I roku – dla ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast do 20 tys. mieszkańców i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin. Stypendium wynosi 7000 zł
  • Stypendium Towarzystwa Copernicus – sześciomiesięczne stypendia dla studentów studiów stacjonarnych z potwierdzoną znajomością języka niemieckiego na poz. B2. Stypendium wynosi 280 EUR miesięcznie plus pokrycie kosztów podróży

Zachęcam do zapoznania się z innymi ofertami stypendiów.