Akcja EuroWeb na Festiwalu „New European Bauhaus” w Brukseli

Akcja „Europe through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities” CA 191131 o akronimie EuroWeb, finansowana przez Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST) i Komisję Europejską, a kierowana przez dr hab. Agatę Ulanowską, prof. ucz. z Wydziału Archeologii jest pierwszą tego typu akcją prowadzoną przez Uniwersytet Warszawski.

Wraz z 59 innymi projektami, akcja EuroWeb wybrana została do prezentacji swoich działań w czasie Festiwalu „New European Bauhaus” w Brukseli ( 9–13 kwietnia 2024 r.). Festiwal zorganizowany po raz drugi przez Komisję Europejską jest elementem działań społeczno-kulturowych związanych z wprowadzeniem Zielonego Ładu.

EuroWeb reprezentowany był przez dwójkę archeologów: Dr Francisco B. Gomes’a z Portugalii, pomysłodawcy (wraz z dr Paulą Nabais) naszej prezentacji pt. „EuroWeb. Past Textiles Inspiring the Future” oraz dr Audrey Gouy z Francji. Zespół przygotował interaktywne stoisko z próbkami surowców i barwników naturalnych oraz wyborem tradycyjnych narzędzi włókienniczych, połączonych z nagraniami dokumentującymi wybrane osiągnięcia akcji oraz „Digital Atlas of European Textile Heritage” (https://atlas.euroweb.uw.edu.pl/) – multimedialną platformę pokazującą dzieje włókiennictwa europejskiego od epoki kamienia po współczesność. Ponadto, w ramach tzw. “LAB spaces” zorganizowane zostały warsztaty praktyczne pt. “Natural Fibres and Dyes: Exploring Traditional Materials for a More Sustainable Fashion Industry”.

Prezentacja działań EuroWeb została wybrana przez organizatorów Festiwalu jako jeden z przystanków w trakcie oficjalnej wizyty przedstawicieli Komisji Europejskiej, rządu belgijskiego i belgijskiej prezydencji oraz oznaczona w festiwalowych mediach jako ‘miejsce szczególnie interesujące’. W rezultacie, osiągnięcia i cele EuroWeb zostały przedstawione nie tylko licznym zwiedzającym, ale także Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, paniom komisarz: ds. spójności i reform Elisie Ferreira (Portugalia) oraz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Ilianie Iwanowej (Bułgaria), belgijskiemu premierowi Alexandrowi de Croo oraz sekretarzowi stanu Thomasowi Dermine (na zdjęciu).

Stoisko EuroWeb na Festiwalu „New European Bauhaus” w Brukseli: dr Audrey Guoy i Dr Francisco B. Gomes, na ekranie w tle: dr hab. Agata Ulanowska – przewodnicząca akcji.

 

Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej, rządu belgijskiego i belgijskiej rezydencji na stoisku EuroWeb.

 

Prezentacja akcji EuroWeb w trakcie warsztatów.