Wybory prodziekanów Wydziału Archeologii

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Archeologii zawiadamia członków Kolegium Elektorów Wydziału, że w dniu 25 kwietnia 2024 odbędą się wybory prodziekanów Wydziału Archeologii.

Dziekan-elekt, dr hab. prof. UW Bartosz Kontny, zgłosił następujące kandydatury:

– dr Elżbieta Jaskulska – prodziekan ds. studenckich;

– dr hab. prof. UW Arkadiusz Sołtysiak – prodziekan ds. badań i rozwoju;

– dr Michał Starski – prodziekan ds. finansowych.

Zebrania wyborcze odbędą się w formie zdalnej z użyciem sytemu Ankieter. Członkowie Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii na początku każdego głosowania otrzymają drogą mailową link umożliwiający oddanie głosu.

Szczegóły w załączniku.

dr hab. Sławomir Rzepka

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Archeologii UW