Augustów – wyspa na jeziorze Rospuda

Miejsce badań: Augustów, stanowisko 13 (wyspa na jeziorze Rospuda)
Kraj: Polska
Kierownik badań: Dariusz Manasterski
Instytucje uczestniczące w badaniach: Wydział Archeologii UW, Augustowskie Placówki Kultury Muzeum Ziemi Augustowskiej
Charakter stanowiska: 
stanowisko osadnicze

Opis badań: Pierwszy etap badań wykopaliskowych na wyspie jeziora Rospuda o charakterze sondażowym, trwający od 2021 r. Ich celem jest ustalenie pozycji chronologiczno-kulturowej osadnictwa oraz jego zasięgu. Dotychczas zidentyfikowano ślady osadnictwa neolitycznego, z wczesnej epoki żelaza oraz nowożytnego z XVII w. n.e.