Dariusz Manasterski


dr hab. Dariusz Manasterski

e-mail:
dmanasterski@uw.edu.pl

dyżury:
środa: 10:00 – 11:00

zainteresowania naukowe:
Kontakty dalekosiężne i cyrkulacje wzorców w przekształceniach kulturowych przełomu neolitu i epoki brązu w strefie pogranicza Niżów Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego. Rola i znaczenie oddziaływania kultury pucharów dzwonowatych na lokalne grupy o gospodarce przyswajalnej oraz wytwórczej i ich transformacja w społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego. Wątek, styl i technologia pradziejowych naczyń glinianych jako identyfikatory, reminiscencje i refleksy minionych procesów kulturowych.

bibliografia:
Dariusz Manasterski