Manasterski Dariusz

dr hab. Dariusz Manasterski

dr hab. Dariusz Manasterski
Katedra Archeologii Epoki Kamienia

e-mail:
dmanasterski@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 824

dyżury:
środa 11.00–13.00, pokój 3.24

zainteresowania naukowe:
Kontakty dalekosiężne i cyrkulacje wzorców w przekształceniach kulturowych przełomu neolitu i epoki brązu w strefie pogranicza Niżów Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego. Rola i znaczenie oddziaływania kultury pucharów dzwonowatych na lokalne grupy o gospodarce przyswajalnej oraz wytwórczej i ich transformacja w społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego. Wątek, styl i technologia pradziejowych naczyń glinianych jako identyfikatory, reminiscencje i refleksy minionych procesów kulturowych.

bibliografia:
DariuszManasterski.pdf
ORCID