Obrona rozprawy doktorskiej mgr Dagmary Sochy

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Dagmary Sochy pod tytułem:  Capacocha. The social and political significance of human sacrifice in the Inca Empire, która odbędzie się dnia 14 czerwca 2023  r. o godz. 13.00 w sali 210 Wydziału Archeologii.

Tekst rozprawy do wglądu w Czytelni Biblioteki WA.

Zawiadomienie

Streszczenie pol.

Summary

Piontek-recenzja

Bourget-recenzja 2